Актуално Програми публикации

Краен срок за регистрация в обучение на учители

 обучение за сайтФондация „Благотворител” организира обучение по програма:

“Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище”

Квалификационен кредит за участниците: 1

Целта на програмата е да съдейства за обогатяване на уменията за изграждане на характера на децата и за създаването на училищна среда, основана на уважение, толерантност и отговорност.

Дата и място на провеждане:  29-ти юни (събота), София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92
Обучението е подходящо за: директори, заместник директори и учители на деца от предучилищна и начална училищна възраст 
Продължителност:  8 часа присъствени, от 9.00 часа до 17.30 часа. Самостоятелна работа 8 часа. Общо 16 академични часа.

Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/ 02.02.2018
Начин на завършване: творческа задача, издаване на сертификат за завършено обучение
Цена на участник: 95 лв. на участник, при група от 15 до 20 души. Включени материали за обучението и обяд. 

НАПРАВЕТЕ СВОЯТА ​РЕГИСТРАЦИЯ 

 • Отстъпка: При регистрация на повече от един представител на екип /училище, детска градина, частна занималня/ цената за един участник е 80 лв.
   
  НЯКОЛКО ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ТОВА ОБУЧЕНИЕ:
 • Обучението насърчава личностното развитие на педагози, възпитатели, психолози и педагогически съветници, като насочва внимание към собствените им навици на общуване и умения за открита и градивна комуникация. 
 • Получавате 1 академичен кредит, който е доказателство за повишаване на вашата професионална квалификация.
 • Програмата се съсредоточава върху изграждането на качества на характера като благодарност, честност, решителност, щедрост, сътрудничество, смелост, грижовност, отговорност, уважение  и др., и създаването на училищна среда, в която се мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане в ежедневието на учениците.
 • Програмата е градивна за работа върху емоционалната интелигентност и постигане на трансформация на трудните емоции при децата.
 • Обучението разкрива възпитателни стратегии, които използват добродетелите като стандарт на общуване и поведение и ги превръщат в основа на изграждането на личността на учениците.

  Програмата на обучението и информация ТУК 
  Книгите “Уроци за сърцето” са издадени от фондация Благотворител 2018 г. в помощ на учителите. 
  Книга първа: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в предучилищна възраст, съдържа 20 учебни плана, които представят качества като честност, щедрост, смелост, единство, чрез вдъхновяващи истории, дискусия, игри и артистични дейности.
  Книга втора:  Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст, съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение, благодарност, целеустременост… Включени са общи теми като Лупа на доброто, Задружен клас, Силата на думите…, както и съвети за привличане сътрудничеството на родителите.

Представяне на лектора:  ​Ма​​рина Грозданова е автор на книга първа и съавтор на книга втора “Уроци за сърцето”. Тя е преподавател, психолог, обучител и най-вече вдъхновител. От 2008 г. се съсредоточава върху изграждане на емоционална зрялост и устойчивост на характера, подобряване на взаимоо​​​​тношенията и подпомагане на себепознанието на учениците, семействата и педагозите, с които работи. Заразителният ентусиазъм и щедростта, с които споделя знанията си, са впечатляващи. С присъщата си любознателност, тя непрестанно обогатява методите си на преподаване към ученици и колеги.
Видео материали, с които можете да се запознаете с лектора и с “Програма Добродетели”