Постигам по-висок успех - представяне 2023

Красимир Хасанов

Красимир Хасанов е на 17 г. от гр. Велико Търново. Преди пет години е настанен в ЦНСТ за деца без увреждания II – гр. Велико Търново. Към момента е ученик в 10-ти клас на Профилирана хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” в същия град. Завършил е миналата учебна година с Много добър (5,19).

Красимир е любознателен и старателен ученик. Има две хобита – рисуване и фитнес. Желае да започне уроци по китара и шофьорски курс. За да осъществи тези свои желания. По думите му, във фитнес тренировките, той проявява силна воля, дисциплина и системен труд. Това го кара да се чувства добре физически и психически. По думите на социалният работник от ЦНСТ, Красимир обича да чете литература с познавателен характер, а учителите са доволни от неговата прилежност.

Краси е подкрепен от НПО “Операция: Плюшено Мече” и посещава уроци по рисуване, в които влага много старание и постоянство. Краси има истински талант на художник и е нужна само да го развива, за да изгрее един ден като майстор на четката!

В есето си на тема “Нашите избори показват кои сме ние всъщност, далеч повече от нашите умения”, Красимир е написал: “Да дадеш всичко от себе си. Да надминеш себе си. Да превъзмогнеш трудностите и неудачите. Да не се отчайваш от временните неуспехи. … Да вярваме в себе си. Само тогава ще усъвършенстваме уменията и способностите си. И изборът ни ще покаже на всички, какво удовлетворение носи постигането на човешката цел.”