Постигам по-висок успех - представяне 2023

Красимир

Красимир Илчев е на 18 г., родом от с. Сокол, общ. Нова Загора. Към момента живее и учи в гр. Нова Загора, в 11-ти клас на ПГ по техника и технологии “Атанас Димитров”. След загубата на родителите му, за него се грижи негова леля. Завършил е миналата учебна година с Отличен (5,85). За втора година е стипендиант на Фондация “Благотворител”.

Красимир описва миналата учебна година, като “изключително плодотворна” за него. Постигнал е отличен успех в училище, започнал е да оглавява общоучилищния ученически съвет, представил е гимназията си два пъти по Национална програма на МОН “Иновации в действие” и веднъж в Национално средношколско състезание “Енергетиката и ние”, организирано от ТУ – гр. Варна. Освен това, той е ръководител на неформално сдружение към читалището в родното му село Сокол. Чрез това сдружение, Красимир заедно с други деца и младежи, възраждат дейността на читалището. Техните дейности са насочени към запазване и отбелязване на български традиции и обичаи, и честване на национални празници. Имали са изяви в клуба за възрастни хора и в детската градина на селото, както и в още две близки села. Красимир изпитва удовлетворение от обществената дейност, с която се занимава. Счита, че има лидерски умения и определя себе си като “упорит и целеустремен”.

В есето си на тема “Нашите избори показват кои сме ние всъщност, далеч повече от нашите умения”, Красимир е написал: “Преди 3 годни аз направих своя избор, избрах да се отдам на обществения живот, избрах да бъда ангажиран с нещо, което може да ми е от полза, за разлика от мои приятели, които подобно на мен са загубили свой родител. … днес аз имам своите умения, благодарение на избора, който направих тогава. Ако бях продължил с потискането в себе си или бях постъпил, както постъпи моят приятел, днес нямаше да имам знанията и уменията, които притежавам днес, нито щях да знам, на какво всъщност съм способен.”