Национален конкурс “Млад благотворител” – BACKUP

programa-mlad-blagotvoritel_design

ДАРИ ЗА КАУЗА МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ!

Стани част от доброто!

programa-mlad-blagotvoritel-x400
Нацинален конкурс

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Вдъхновяваме и обучаваме децата от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях и успяват да ги реализират.

Конкурсът дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

Национален конкурс "Млад Благотворител" 2023

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2023

Срок на кандидатстване: 10-ти януари 2023 г.

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!
icons-blagotvoritel_0000_reglament
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
icons-blagotvoritel_0001_usloviya
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icons-blagotvoritel_0002_finansirane
ФИНАНСИРАНЕ
icons-blagotvoritel_0003_dokumenti
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icons-blagotvoritel_0004_saveti
СЪВЕТИ
icons-blagotvoritel_0007_zhuri
ЖУРИ
icons-blagotvoritel_0006_pobediteli
ПОБЕДИТЕЛИ КЛАСИРАНЕ
icons-blagotvoritel_0008_predstavyane
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
icons-blagotvoritel_0005_hronologiya
ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА
icons-blagotvoritel_0000_reglament
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Прочетете внимателно информацията, дори да сте кандидатствали предходна година. Важно е да вникнете в темите, както и да сте запознати с етапите и начина на оценяване на проектите.

 

Включваме нова категория за проектни предложения.

 

Участниците от 15 проекта да преминат еднодневно /6 часа/ обучение преди окончателното класиране.

icons-blagotvoritel_0001_usloviya
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Допустими кандидати: Ученици от 7. до 12. клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

 

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

icons-blagotvoritel_0002_finansirane
ФИНАНСИРАНЕ

7 (седем) проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година:

ТЕМИТЕ:
Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

N.B!: /Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

ВКЛЮЧВА СЕ НОВА КАТЕГОРИЯ:

„Иновативно предприемачество с кауза“ – Проектът-победител в тази категория ще бъде финансиран с 1200 лв.

 

Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите състезаващи се в тази категория:

САМОФИНАНСИРАНЕ:
Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума. Самоосигурената сума се включва в дейностите.

icons-blagotvoritel_0003_dokumenti
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок на кандидатстване: 10-ти януари 2023 г.

Декларация за информирано съгласие-над 16_години-2023.doc

Попълнена, подписана декларация за всеки участник от екипа, изпращащ проекта, включително учителят.

Декларация за информирано съгласие-непълнолетни-_2023.doc

Декларация за съгласие от родител - попълнена, подписана и сканирана.
Прилага се за всеки ученик, който няма навършени 16 г.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org

Обучение: Представители от екипите на 15 проекта ще получат обучение „Управление, организация и реализация на проекти“

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни.

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват.

Консултация: Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем.

Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

icons-blagotvoritel_0004_saveti
СЪВЕТИ

Имайте предвид, че журито ще оценява вашия проект единствено и само върху това, което сте описали във формуляра. Няма да се разглеждат прикачени в имейла снимки и други материали. Вмъквайте всичко – снимки, линкове и т.н. във формуляра.

 

Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили вашия проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване, технически грешки се случват… и вече сме губили кандидатури поради неизписан правилно имейл.


Задължително преименувайте формуляра с името: „вашия проект – формуляр“. Пишете в относно „Кандидатура – името на проекта си“.

 

Очакваме да напишете няколко изречения придружителен текст в имейла с документите – кои сте вие, от кое училище, от кое населено място, какво ви мотивира да участвате в този конкурс.

 

УСПЕХ!

icons-blagotvoritel_0007_zhuri
ЖУРИ
Предстои за 2023.
icons-blagotvoritel_0006_pobediteli
ПОБЕДИТЕЛИ КЛАСИРАНЕ
Предстои за 2023
icons-blagotvoritel_0008_predstavyane
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Предстои за 2023.