Актуално Програми публикации

“Направи добро – съхрани българското – създай бъдеще!” МГ „Баба Тонка Русе

Проектът е създаден от ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка” Русе

Инициатори и отговорни по дейностите са трима ученици от различни класове: Вероника Койчева XI-а клас, Надежда Маркова XI-а клас, Хакан  Хасан- XIIв клас. Помощ на учениците от идеята до реализацията оказва Миглена Дамянова –  старши учител по Обществени науки и гражданско образование.

Идея и цел: “Основната ни идея е популяризиране на културно – просветна дейност чрез доброволчески инициативи, съхраняване на българските традиции чрез организиране на възстановки и адаптиране във века на високотехнологичните средства, чрез използване на създадена от нас приложна програма, която да автоматизира дейностите в читалище „Гоце Делчев”- гр.Русе. ….Читалищата са средище на български традиции и европейски  ценности. За жалост, съвременните младежи  не знаят , че България е единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното наследство на младите, а още по-жалко е, че се затварят училища и читалища- символи на българското. Не искаме това да се случва в нашия роден град!  Ще се опитаме да създадем бъдеще на културната институция и да послужим за пример с благородната си мисия. Българските читалища ще бъдат вписани в регистъра на ЮНЕСКО. Мотивите  за вписването са, че това е едно уникално явление, където продължава да се формира българския дух; Причина, все по-малко да се говори за културните институти  са  недостатъчните средства, с които  да се инициират различни дейности  в самото читалище”

Идеята на този проект спечели всеки един от членовете на журито и спечели една от 3-те награди през 2018/2019г.

Снимка от награждаването. Наградата за победа в конкурс “Млад Благотворител се връчва от представител на фирма “:

Chitalishte

Аргументите  на учениците защо са решили да предложат за реализиране този свой проект:  “В края на миналата учебна година, в нашето училище започнаха ремонтни дейности. Училищната библиотека беше преместена в по-малък кабинет и беше неудобно едновременно и връщане, и вземане на книги. Нямаше никакво място за 700-те книжни картона, а библиотекаря трябваше да отбелязва на хартиен носител „движението на книгите”. Така възникна идеята да се автоматизират дейностите в училищната библиотека чрез програма, която да  е иновативна, да позволява да се контролира и управлява от един човек, да е удобна за ползване, а и един компютър не заема толкова място. Споделихме концепцията си с г-жа М. Дамянова-Радойска- старши учител по Обществени науки и гражданско образование в МГ  и със секретар- библиотекаря . През лятната ваканция  се потрудихме  върху създаването на програмата. Разбира се,  има още малко до финализирането и. Идеята за мултипликация се базира на  ефекта, който очакваме.

Защо избрахме ще подпомогнем  дейността на читалище „Гоце Делчев”- гр.Русе ? Читалището се намира близо до МГ . Това ще ни дава възможност за своевременна комуникация  и предполага повече ученици да се включат в каузата;

За съжаление, ремонтът в училище не е приключил , а искаме  да инсталираме програмата в библиотека и институцията практически да я използва. Проучихме и разбрахме, че във всяко читалище има библиотека и намираме за уместно да подмогнем както с доброволчески инициативи, така и безвъзмездно да дарим съвременната технология;

 В началото на XXI век, прилагането на електронни услуги във всички сфери на обществения живот е провокация и въпрос на възможности. Различни операции извършвани в библиотеката на читалището ще бъдат автоматизирани / премахване на хартиения носител, т.нар. картони, отбелязване в базата-данни на празници, събития, а така също и заемане, напомняне за връщане на книги и други/ .”

За устойчивост на проекта, учениците се мотивирет успешно: ”     В община Русе има 23 читалища, 10 в град Русе, като 90% от тях разполагат с 1, най-много 2 компютъра, нямат и принтери. От споменатите вече читалища, само едно е  премахнало „тромавата процедура” с използването на старите картони, не са получавали скоро дарения на книги. След като идеята ни намери бъдеще, ще се свържем и с останалите в Общината читалища, за да им предложим помощта си.”

LadaПърва инициатива за връщане на интереса към читалището е възпроизвеждане на българския народен обичай Ладуване. Фондация Благотворител направи възможно закупуването на носиите и други атрибути за обреда.

Възстановката беше представена пред техни връстници от гимназията, както и пред официални гости от Общински съвет-Русе и НЧ „Гоце Делчев”. Домакин на събитието беше Областна администрация-Русе.”

Ладуване може да се извърши четири пъти в годината. В този обичай по стародавна традиция жените извършват тайнство и свещенодействие при настъпването на пролетта и възраждането на земята за нов живот, което е свързано с колективно надпяване на пръстени. В котел с изворна вода момите слагат пръстени или гривни, като всяко бижу е привързано към цветна китка. Съдът се покрива с червена кърпа и се оставя да пренощува под цъфнал божур.На следващата сутрин момите в празнични премени се събират, за да разберат каква ще е изгората им, какъв семеен живот ги очаква.

Няма да цитираме всички медии, които отразиха инициативността на учениците, само ще подчертаем, че медийния интерес беше голям.

Месец февруари:

В интервю, ученикът Хакан Хасан, един от основните двигатели на проекта, каза: “Проектът ни съдържа пресъздаване на различни български обичаи и традиции” като пресъздадохме обичая Ладуване, а сега ще пресъздадем и Сирни Заговезни. Също така сме планирали различни дейности, с които да подпомогнем на народно читалище “Гоце Делчев”, ангажираме русенската общественост с призив те самите да дарят книги, които не използват или вече са прочели, а също предвиждаме да направим акция за предаване на стара хартия, която ние ще предадем за вторични суровини, а средствата ще бъдат предоставени на читалището…”

Сирни Заговезни е празник, разпространен в цяла България. Наричан е с различни имена – Сирници, Сирни поклади, сирница, рия, запоставане, Прошка, Неделя сиропустна и други. Празникът е подвижен и се отбелязва в неделята, 7 седмици преди Великден. Сирница е имал изключително важно място и значение в народните обичаи, най-вече като празник на прехода от зимния към летния цикъл, а и като символ на очистването. Самият ден на Сирна неделя започва с ходене на гости при по-възрастни близки, кумовеsir6 и роднини, за да искат по-младите прошка от по-старите с думите „прощавай” и да получават отговор „Господ да прощава. Да си простен” или “просто да ти е”. Опрощаването между хората също е част от подготовката за дългото изпитание на постите.

Сирни заговезни е и празник на веселби и забавления най-вече за младите. Веднага след вечерята по къщите се прави известното хамкане или ламкане. Едно време конец се е връзвал за най-високата греда на къщата, а по-късно – за дървена тояга, пръчка или точилка. Вечерта на Сирница пък се палят големи клади от слама и клони, обикновено на високи места извън селата – огньовете се прескачат от момците за здраве, докато момите играят хоро.

Учениците проведоха още една инициатива, а тя е „3аедно можем”– начален курс за компютърна грамотност за възрастните хора от клуба на читалището за автентичен фолклор.

Вижте представянето на инициативата в предаването телевизионното предаване “Знание БГ”

Снимки от обучението по копютърни способности, в което учениците Вероника и Хакан помагат на възрастните хора, проявили желание да се научат да работят с компютър: