Постигам по-висок успех - представяне 2023

Николай

Николай Нешев е на 18 г. от гр. Русе. След загубата на майка си за него се грижи баба му. Ученик е в 11-ти клас в Средно училище с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” – гр. Русе. Завършил е миналата учебна година с Отличен (6,00).

Николай е интелигентно младо момче, което освен от изучаване на чужди езици /немски и английски/ се интересува от география и околна среда. Има добри писателски и актьорски заложби. За възрастта си демонстрира задълбочена и аналитична мисъл; добро разпознаване на емоциите си; обмисляне на решенията си; благодарност за това, което има в живота си. Николай има отличен успех в училище, а като извънкласна дейност тренира ораторските си умения в училищния клуб “Сенека”. Освен това, той редовно участва в множество национални и международни конкурси по немски език, география и икономика, и опазване на околната среда. От тези свои участия Николай има множество грамоти. През миналата учебна година, заедно със свои съученици, реализира два проекта – новинарска емисия на тема “Опазване на дъждовните гори” и късометражен филм на немски език “In die Ewigkeit”, който е част от международен конкурсен форум в гр. Улм, Германия. Николай е избран да представи късометражния филм на този форум и изкарва една седмица там, което по думите му, го обогатява с незабравими преживявания и запознанства с връстници от различни страни. Определя себе си като “добросъвестен, открит, отворен към нови познанства и винаги готов да дари подкрепа”. Към момента обмисля, по какъв професионален път иска да поеме.

В есето си на тема “Нашите избори показват кои сме ние всъщност, далеч повече от нашите умения”, Николай е написал: “Познавам добре съмнението! Съмнението от правилния избор. То ме кара да се лутам в непознатото. Разбира се, съм наясно с възможностите, откриващи се пред мен, когато завърша едва след 2 години образованието си в елитно езиково училище. … И почти да загубя основа под краката си, присъствието на един глас в един миг разкъсва тежките вериги на съмнението… Този глас ми издаде само: вярвай в себе си! … Вяра, че чрез решението си, мога да бъда от полза на света по някакъв начин и не на последно място – че бих бил удовлетворен от себе си, такъв какъвто съм!”