Актуално Програми публикации

Нов Председател на УС на фондация Благотворител

ST.RAСтанислава Рашева е новият Председател на Управителния съвет на фондация Благотворител.
Тя се присъединява към екипа на фондацията през 2018-та година и през последните две години спомага за развитието на проектните дейности на фондацията.

Станислава има богат професионален опит в различни сфери, които се допълват и изграждат умения за създаване на ефективни партньорства, аналитично мислене и инициативност.
В неправителствения сектор е била Маркетинг мениджър на национална кампания „Българските символи“. Заемала е пост Изпълнителен директор и Главен редактор в издателство на седмичен вестник. С радиожурналистика се е занимавала над три години като автор и водещ на предавания за поезия, култура, детски програми, нощен блок и др. Работила е в маркетинговия отдел на една от известните банки в България. Отново в сферата на маркетинга, осем години работи като Мениджър теренна работа в международна маркетингова агенция, където сред многобройните клиенти са и НПО организации с проекти за проучване на социална сензитивност. Последният ѝ опит е в сферата на организация и реализация на бизнес обучения.
През всички години на кариерно развитие, отглежда дъщеря, която сега е на 11 години, а в индивидуален и по-скоро творчески план посвещава време на докторантура по Източна философия към СУ „Климент Охридски“, чете лекции на студенти НБУ, интересува се от древни култури, религии и философия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ с магистратура Културология.
Като важна и повратна точка в развитието си Станислава посочва участието ѝ в „Лидерската академия“ випуск 2016/2017 година, прекрасна инициатива на Съвета на жените в бизнеса.

По време на обучителните модули разбира, че има потребност да промени работата си и желае не само различна сфера, а посвещение в кауза. В пълен смисъл намира това, което търси, във фондация Благотворител.

Тя поема поста от Пенка Лазарова, която пожела да се оттегли след 16 годишна работа във фондацията.

Три въпроса към Станислава Рашева:
Кои са каузите, които те привличат във фондация Благотворител?
– Голямата кауза на фондация Благотворител е образованието и влагане на енергия към деца и ученици, които желаят да се развиват. Много често вървим за ръка с учители и родители, както и с дарители за постигането на най-добрите резултати. Начините да се реализира тази голяма цел са различни и това е най-хубавото. В този вид дейност няма статукво, което е важно да се следва неотклонно, защото пътищата към сърцата и умовете на децата са различни. Емоционалното развитие на децата е важно за нас колкото и академичните постижения, защото силният характер с развити благородни черти, води до правилни решения в бъдеще.
От самото си създаване фондацията определя като важен приоритет съдбите на децата, лишени от родителски грижи. Фондацията отпуска средства за професионални курсове и стипендии за висок успех. Щастие е да откриваме сред учениците, израстващи без семейства такива, в които духът е силен, а амбициите високи, и да ги подкрепяме. Безкрайно удовлетворяващ е фактът, че и четирите момичета, които завършиха училище тази година и получаваха стипендия за висок успех при нас, са приети в университет в специалностите, които са посочили като първо желание. А емоцията е много силна, когато си сред първите, на които тези момичета позвъняват, за да кажат „Приеха ме точно това, което исках, имах нужда да споделя с Вас!“. Благодарна съм за тези моменти.
И не на последно място силно ме вълнува каузата „Млад Благотворител“ – това е национален конкурс – своеобразна лупа, с която откриваме учениците, които имат в себе си доброволчески заряд и идеи как да променят средата, в която живеят. Невероятно е колко са много и какви важни цели си поставят – вълнуват се от екология, музикално наследство и от възможността да помагат на хора в нужда. Вярваме, че когато работим с такива ученици и показваме техните постижения в каузите им, помагаме на други ученици да пожелаят да бъдат силни като тях и да се научат да даряват своето време, усилия и способности.

– Какви разлики би откроила в работата в бизнеса и неправителствения сектор?

Само с усмивка и топло вътрешно чувство мога да отговоря на този въпрос. В бизнеса има неминуема конкуренция и напрежение да печелиш на всяка цена, като това се случва и на личностно ниво, драмата понякога се пренася и между колеги в екип. Тук не е така. В този сектор има общи намерения и колеги, с които споделяме едни и същи каузи, работим рамо до рамо, без състезателен ефект, понякога без да се познаваме си помагаме. Не измерваме кой повече е помогнал, кой до колко хора е достигнал или на кой медиите са обърнали внимание, съсредоточени сме в крайната цел и си сътрудничим. Толкова е хубаво това, че е трудно да се опише.

– Има ли в този пъзел липсваща частица? Какво още може да се направи?

Винаги има какво още да се направи. Благодарна съм на учредителя на фондацията Стойко Петков, който никога не е спирал да се вълнува от ставащото „на терен“ в каузите ни, от създаването на фондацията и до днес той е основен дарител и незаменима подкрепа в идеен аспект. Получих също така и завидно наследство от чудесни проекти, опит и вдъхновение, които Пенка Лазарова ми предаде.
Единственото, което ми се иска да е по-различно, е като цяло нагласата на обществото ни да се промени – да бъдем по-щедри към благотворителни инициативи, а това е процес, който случваме чисто човешки, но със свое темпо. Ето, че доказахме, че в трудни ситуации като тази с епидемичната обстановка сме единни и умеем да помагаме.
Щедростта не се изразява само със средствата, които бихме извадили от бюджета си било като частни лица или като компания, щедростта може да се изрази в даване на излишъка, който имаме, да посветим време, да дарим от професионалните си умения, така че да помогнем на някой. Получавали сме щедри дарения, но нещо конкретно ме впечатли, когато започнах работа във фондацията, та и до днес – една малка сума, която постъпва ежемесечно и без прекъсване на една и съща дата от години насам. Една жена дарява „по ведомост“, което ще рече, че е уведомила работодателя си, че има желание да дарява малка сума от заплатата си всеки месец към фондация Благотворител. И така по 15 лв. на месец, тя дарява своя труд и време и ги влага в стипендията на един отличник, който расте без родителска подкрепа. Такива е необходимо да бъдем – да изберем своя кауза и да допринасяме, както можем, за нейното добруване. Всичко хубаво се случва бавно и с търпение, пеперудата в пашкула се подготвя дълго, преди да полети.