Актуално Програми публикации

Търсим нов човек в екипа

ПъзелКоординатор Проекти

Фондация „Благотворител” е с обществената ангажираност към проблемите на деца и млади хора. Повече от 10 години организацията активизира творческия потенциал на хората, които подкрепя и работи за утвърждаване на общочовешките нравствени ценности.

 

Ако Вие:
• Имате желание да станете част от екипа на неправителствена организация
• Желаете работа с хуманна кауза
• Търсите работа в стабилна организация с богата история в съхраняване на общочовешките ценности

Сега имате тази възможност!

Човекът, който заема позиция Координатор проекти има следните задължения и отговорности:

*Инициира стратегии за разширяване на мрежата от дарители и партньори
*Инициира и участва активно в разработване, осъществяване и отчитане на проекти
*Координира различни програми и инициативи на фондацията
*Организира събития, конкурси и обучения
*Развива комуникационните канали на фондацията и се грижи за социалните медии
*Участва в административни процеси, свързани с политики за закрила на личните данни и за закрила на детето
*Организира и участва в процеса на документооборот, кореспонденция и подпомага финансово-Счетоводната дейност.

Предлагаме:
*Работа със завладяваща кауза
*Възможност за пряк принос към разработването на добри практики в образованието и в дарителството
*Динамична работа и участие във всички аспекти на дейността на фондацията
*Възможности за обучения и повишаване на квалификацията
*Възможност за участие в събития и обмяна на опит с експерти от различни сфери
*Трудов договор и 8 часов работен ден /възможност за коментар на работното време при желание от страна на кандидата/
*Конкурентно заплащане

Как изглежда желаният кандидат?

*Идентифицира се с мисията и ценностите на Фондация „Благотворител”
*Способен е да проявява емпатия и разбиране
*Проактивен със стратегическо и аналитично мислене
*Желае да изгражда и работи в екип, основан на разбиране, уважение, отговорност и Целеустременост
*Организиран, последователен, изобретателен и творчески настроен
* Има интерес към развитието на образователни практики
*Има завършено висше образование, минимална степен „Бакалавър”
*Ползва писмен и говорим английски език на работно ниво
*Отлични компютърни умения
*Умения за поддръжка на профили в социални мрежи и онлайн платформи
*Предишен опит в сферата на образованието и /или Връзки с обществеността е предимство

Качества в характера, които ще оценим:
тактичност; ентусиазъм, организираност и ред, инициативност, спокойствие, способност за позитивно мислене; критичност, усърдие.

Ако желаете да започнете работа при нас, изпратете ни автобиография и резюме в свободен текст, в което с 5-10 изречения опишете вашите лични постижения, трайни интереси и каузи, в които бихте вложили време, усилия и най-вече сърце!

Очакваме вашите документи до 07.03.2019

Изпратете своята кандидатура още днес!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.