Актуално Програми публикации

Обучение на учители в район Красно село

Марина януариДнес се проведе обучение на учители, директори, логопеди, които работят в различни детски градини в район Красно село.

Инициатор за тази съботна среща е Красимира Ваклинова – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – район “Красно село” – СО, която предложи на директорите да се включат заедно със свои колеги или да изпратят свои представители.

Темата на обучението беше “Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в детската градина“, а участието ще донесе на всеки учител един квалификационен кредит.

Обучението събра на едно място всички, коинто желаят да научат нови методи и подходи за достигане сърцата на децата и родителите.

Срещата беше богата на присъствие и емоции. Освен че разучаваха как се провежда един час, който е посветен на изграждане силните качества на характера, учителите обменяха примери и личен опит.

 

Лекторът на обучението Марина Кларксън обърна внимение на това, че първата стъпка към това да научим децата да живеят с желанието да проявяват добродетелите, е ние самите да им показваме този начин на действие. За да се случи това, най-важно е да усвоим как да трансформираме трудните емоции като гняв, страх, ревност, отчаяние… в техните позитивни възможни емоции. Така например страхът, когато бъде овладян, се превръща в смелост, а ревността-в доверие.

Марина е автор на първа книга “Уроци за сърцето”, която е наръчник за учители, с разработени уроци за преподаване на теми като: търпение, обич, щедрост, единство, старание и др,. на деца в детските градини. Книгата е издадена по програма Добродетели на фондация “Благотворител” и се радва на засилен интерес от учителите, защото е създадена с цел да облекчи работата им и да им помогне да разбират емоциите на децата и да им помагат в изграждането на характера.

Инициативата на г-жа Ваклинова да се обърне към фондация Благотворител за организация на това сертифицирано обучение и усърдието ѝ да събере учители и директори е чудесен пример, защото това е осезателна превенция срещу негативни явления и е възможност да се добие нов опит за прилагане на добри практики.

Ще се радваме да срещаме повече такива държавни служители, които са креативни и намират начин да създават благоприятна среда в районите, за които са отговорни.