Млад благотворител - новини 2023

Обучение от ученици за ученици, в което всички научават по нещо!

Обучение от ученици за ученици, в което всички научават по нещо! Благодарим на г-жа Лала Банева, че стои плътно до децата и ги подкрепя в техните пориви да правят добро!

Ето какво са успели да постигнат, цитираме полученото писмо:

Раздадохме на учениците от с. Баница тетрадки, в които те ще изпълняват своите задачи – екипни и индивидуални.

Проведохме няколко работилници – “Бюджетът – план за моите мечти” и “Спестовни маршрути”, като запознахме учениците със значението на понятията “бюджет”, “спестявания”, “бюджетен дефицит, излишък, баланс”.

Учениците демонстрираха възможните начини за изграждане на личния бюджет и начини за спестяването на парите, като акцентираха вниманието на обучаемите, че бюджетът не е “средство” за регистрация на движението на парите, а е важно житейско умение – парите да бъдат управлявани. Финансовите работилници се проведоха под форма на игрите, а “домашното” на обучаемите деца беше да “проследят” седмичния си бюджет, като отбелязват доходи, разходи и спестявания.”

Снимките са от работилниците – екипна работа, игрови моменти, дискусии.

Освен полезни знания и практически умения и обучителите, и обучаемите са успели да изградят приятелски взаимоотношения, с което допринасят за принадена стойност на реализираната кауза.