Актуално Програми публикации

Обучение по възпитателния метод “Уроци за сърцето”

Обучение септември 1Днес, на 25 септември проведохме обучение на учители, които пожелаха да насочат интереса си към възпитателния метод “Уроци за сърцето”.
Всички участници в обучението “Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище”, след приключване и на самостоятелната си работа по темата, ще получат сертификат и 1 квалификационен кредит.
Обучението включи както теоретична, така и приложна част със засилена активност на участниците.
Групата включваше директори и заместник директори на училища, учители и училищни психолози от София, Самоков, Габрово, с. Самоводене.
Лекторът Марина Кларксън, която е и автор на първа книга “Уроци за сърцето” и съавтор във втората, обърна внимание на факта, че за да помагаме на децата и учениците не само теоретично, но и на практика да прилагат наученото за емоциите и добродетелите, е от особена важност ние самите да живеем със съзнателна мисъл за постъпките и действията си.
За щастие на екипа ни получихме и страхотна обратна връзка от участник: “Благодарим Ви за прекрасното обучение,
Ще предложа на ръководството да се организира за целия ни екип…” /С. Чавдаров/
Из книгата “Уроци за Сърцето” /автор Марина Кларксън/:
“Повечето от нас израстваме с представата, че чувствата и разумът са две измерения, които ръководят човека от отделни щабквартири и водят война, която не можем да помирим. Още повече, човешките драми често се дължат именно на това противоборство.
За да можем да изградим емоционална устойчивост и нравствена цялост, е важно да оставим това разбиране в миналото. С други думи:
Разумът и чувствата са част от една цялост – човешкото същество. Без тяхното единство ние не можем да развиваме характера си пълноценно.
И логичното, рационално поведение, и емоционалните реакции могат да бъдат осмисляни и променяни. Разумният анализ е този, който ни помага да разбираме и управляваме емоциите и чувствата си. От своя страна, емоциите и чувствата са тези, които мотивират поведението ни и ни помагат да общуваме и да разбираме другите хора. Нито разумът, нито емоциите могат да водят самостоятелно здравата човешка психика. Ето защо е важно да се научим да правим връзката между разума и чувствата ни все по-здрава – затова и в последните десетилетия се говори все повече за емоционална интелигентност.”
Учители, ако желаете да се регистрирате за бъдещо наше обучение на тази тема, ползвайте формата в сайта на фондация Благотворител: http://www.dobrodeteli.bg/obuchenie/registracia.html