Актуално Програми публикации

Обучение за “Млади Благотворители”

 И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 3Фондация Благотворител стартира обучение за 27 ученици – “Млади Благотворители”.

Обучението е част от програмата на национален конкурс “Млад Благотворител” 2020, който се проведе в партньорство и съдействие на Euroins Bulgaria.

Проектите с доброволчески каузи, класирали се на първите 7 места в конкурса спечелиха и възможността, учениците от техните екипи да получат обучение.

Те са поканени да се включат в интерактивна форма на обучение, което цели да им помогне да разгърнат своя личностен потенциал, да ги мотивира да постигат целите си и да им покаже пътят, който се извървява от планирането, до успехът.

Лекторите са с опит, личности с харизма, които могат палят умовете и сърцата, те са пример в това, на което са посветени.

Лекторите се включват с доброволческа мисия да помогнат и подкрепят учениците за устойчивост на добрите им дела.

Обучението включва 7 тематични модула:

 

?”Умът и сърцето на лидера под лупа” – Марина Кларксън

?”Комуникационна култура“ – Станислава Рашева

?”Лидерството на практика. Навици за устойчиво развитие” – Бистра Георгиева

?”Непознатият аз – потенциалът като ресурс за развитие и постижения” (по метода Points of You) – Татяна Христова

?”Вдъхновяващата комуникация на каузи в социалните медии” – Лазар Радков

?”Мотивация и ангажиране на съмишленици” – Марина Кисьова де Хеус

?„Управление на проекти“ – Антония Кръстева

#младблаготворител