Актуално Млад благотворител – новини 2024

Обучение за полуфиналистите в “Млад Благотворител” 2024 г.

Вълнуващите събития, по избор на 15-те проекта – полуфиналисти в “Млад Благотворител”, продължавиха с програма за обучение на доброволците, участващи във всички екипи.

В екипите на полуфиналистите има общо 77 участници – ученици от 8. – 12. и техните ментори. Всички те бяха поканени в обучителна програма. По този начин екипът на фондация “Благотворител” дава допълнителна подготовка учениците за пълноценна работа по проектите. В обучението взеха участие над 50 представители на проектите, като за различните теми, има предвидени отговорници в екипите.

Една от важните задачи при кандидатстване в конкурса бе, учениците да направят самоанализ на екипите си и да изберат трима души, които да заемат ключовите позиции: Мениджър Комуникации, Оперативен мениджър и Финансов мениджър.

Обучителната програма, която се състоя на 3-ти февруари, в съботаота включваше три модула:

МОДУЛ: „Планиране и реализация на проекти“, с лектор Антония Кръстева

Антония Кръстева вече 5-та година сътрудничи на конкурса ни и помага на учениците, които реализират свои благотворителни проекти, да усвоят прецизното планиране на дейностите за успешна реализация.

Благодарим на Антония за подареното време, споделен опит и умения!
“С голямо удоволствие правя обученията, защото работя не просто с ученици, а с ученици-благотворители. Момичетата и момчетата в тази програма са решили да положат усилия за добра кауза и това ги прави много специални. Те са любознателни, активни и ангажирани, а да подкрепяш такива хора носи изключително удовлетворение. Планирането е умение, полезно на всеки и в ученето, и в работата, и в благотворителността, а и в личните дела.” /Антония Кръстева/

Представяне на лектора:
Антония Кръстева – Бизнес консултант и лектор с над 20 години опит в корпоративното ръководство на международни компании в България; Има опит като Директор на Е7 Фондация за управление на енергийната ефективност, учредена от RWE AG, Германия; Старши вицепрезидент и прокурист на Е.ОН България ЕАД, отговарящ за обслужване на клиентите; Директор на компанията за международни платежни услуги iPAY International с регионални офиси в Полша, Румъния, Чехия и Унгария; съветник на Борда на директорите на чешката Energo-Pro a.s. и Член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД. Сега влага опита си в помощ на хора и фирми да станат по-добри в това, което правят.

МОДУЛ: “Комуникации на каузи и печелене на съмишленици” с лектор Станислава Рашева, Председател на УС на фондация “Благотворител”

Учениците се запознаха със спецификите на комуникацията на каузи в публичното пространство. Как да използваме максимално полезно социалните мрежи. Обучението е насочено и за надграждане на личните умения за общуване.

МОДУЛ: “Финансова отговорност” с лектор Станислава Рашева, Председател на УС на фондация “Благотворител”

Програмата включи важни теми като – работа с финансови документи, създаване на проектобюджет, специфики на отчетни форми, възможности за самофинансиране на каузи.

Една малка част от участниците: