Актуално Програми публикации

Победителите в Млад Благотворител

BIG novina 1544604560310На тържествено събитие в деня на Доброволеца – 5 декември, фондация Благотворител даде думата на журито да обяви кои проекти на ученици ще бъдат спонсорирани за реализация през 2019 г.

Честта да обяви решението се падна на Валерия Чанкова, журналист в Нова Телевизия.

 

Тя сподели пред аудиторията, че журито е видяло потенциал в три от петте номинирани каузи и сумата – по 1000 лв. за спонсорство се разпределя между трите проекта, защитили достойно идеите си:

„Мостове към доброто” , ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол
Диан Станчев Ставрев 11.б. класMostovete1

“Направи добро – съхрани българското – създай бъдеще!”, МГ „Баба Тонка Русе Хакан Тунчай Хасан 12.в. клас

Chitalishte

„Празниците с баба – топли и вкусни” , ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” Хасково
Миглена Милушева 10.ж. клас Praznicite