Актуално Програми публикации

Полуфиналисти – Мислим глобално, действаме локално

Видеото представя проект, който се класира до полуфинал в Национален конкурс “Млад Благотворител” 2022 г.

Видеоклипът е създаден от ученици, представители на клуб ,,Химия“ в ЕГ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил – Моника Йорданова и Ралица Нешева. Учениците са подкрепени от ментори – Елза Давидкова и Елеонора Христова.

Тематично направление: Екология /грижа и опазване на околната среда/
Цел на проекта: “Промяна в поведението и начина на живот, и формиране на отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки към природата и нейното опазване, като започнем от средата, в която живеем и учим.”
Защо избрахте тази кауза: “Живеем във време на глобално влошаване на екоогичната ситуация в света, в резултат на човешкото въздействие върху природата, когато е застрашена екологичната чистота на храната и живота на Земята, затова природнозащитната дейност е нужна.
Говорим за това в часовете по география, химия, биология и гражданско образование, но какво правим?
Голяма част от учениците не се грижат за чистотата около себе си. Твърде малко се замислят за личната си роля и отговорност за опазването на природата. А всъщност всеки един от нас носи отговорност както за вредата, така и за опазване на заобикалящата ни среда.
Именно с подобна цел е разработен и настоящия проект. Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ e средно училище в гр.Кюстендил, основано през 1989 година. В него се обучават ученици от осми до дванадесети клас. В него се изучава английски, немски и испански език. Намира се на бул. „Цар Освободител“ № 2 в сграда в бароков стил, датираща от 1904 година, първоначално строена за ловна резиденция на цар Фердинанд. Пространството в двора на гимназията е с обширна площ, което е изключително подходящо за провеждане на различни извънучилищни екологични инициативи за учениците. “