Актуално Програми публикации

Полуфиналисти – Създай – Еко- Дари

Проектът “Създай – Еко- Дари” се красира до полуфинал, изпратиха ни го ученици в 11. клас, от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе – Радостина Антимова и Рая Хайнаджиева, учителят, който подкрепя тяхната кауза е д-р Миглена Дамянова-Радойска.

Тези чудесни момичета вече са задвижили дейността по проекта, а той в същността си е общуване със сърцата между тях и деца, лишени от родителски грижи. Те са спечелили съмишленици, защото каузата им е завладяваща.

Прочетете цитат от проекта им:
“Основната идея на проекта е активизиране на гражданско поведение посредством извършване на дарителски инициативи и опит за преодоляване изолацията на младите хора растящи в социални институции в град Русе, чрез повишаване техните знания и умения към опазване на околната среда, и екологично произведени продукти.
„ Природата няма речеви органи, но създава езици и сърца, чрез които говори и чувства.“ Това е мотото, което ни води при разработване и осъществяване на дейностите по проекта. Точно затова при засаждане на дърво или посяване на семе, децата усвояват един от най-важните уроци, а именно че стореното добро сега, дава отражение в бъдещето. В случая даването на живот на едно растение е и значим акт, и малка стъпка към осъзнатото. За постигането на крайната цел е необходимо да бъдат положени усилия и най- важно е желанието, което да се сподели с приятел.”