Постигам по-висок успех – 2005 до сега

page-postigam-po-visok-uspeh

ДАРИ за ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ

postigam-po-visok-uspeh-x251
ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

НАПРАВЛЕНИЕ:
Постигам по-висок успех

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

НАПРАВЛЕНИЕ:
Постигам по-висок успех

Период на изпълнение от 2005 – до сега

Подкрепа от:

icon-8-reglament-po-visok
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
icon-9-usloviq-po-visok
РЕЗУЛТАТИ
icon-2-pobediteli-po-visok
СТИПЕНДИАНТИ
icon-6-kandidatstvane-po-visok
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icon-5-suveti-po-visok
СЪВЕТИ
icon-4-juri-po-visok
ЖУРИ
icon-1-hronologiq-po-visok
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ
icon-3-predstavqne-po-visok
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ
icon-7-finansi-po-visok
СТИПЕНДИИ
icon-1-hronologiq-po-visok
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

 

Стипендиантската програма подкрепя и поощрява учениците да са успешни, но фондацията оказва морална, приятелска и менторска подкрепа на “своите” ученици и студенти.

 

Основната функция на този проект е да докаже на учениците и студентите, че техният успех е важен и има кой да им се възхити и да повярва в бъдещето им.

icon-9-usloviq-po-visok
РЕЗУЛТАТИ

За 36 учебни срока са изплатени 496 стипендии на ученици с отличен и много добър успех и на студенти, повишена е мотивацията за постигане на по-висок успех.

 

Размерът на изплащаните средства се увеличи, въведе се конкурсното начало за кандидатстващите на два етапа: служебна бележка за успех и отсъствия и автобиография; есе по зададена тема и интервю. Този подход се оказа стимулиращ за учениците. Ежемесечното изплащане на стипендиите дава възможност за по-близък контакт със стипендиантите и за ранно насочване към бъдещи професионални курсове.

 

Стипендията бе сериозен мотив някои от младите хора да повишат успеха си с повече от единица. При наличие на повече средства могат да се отпускат по-голям брой стипендии за младежи от цялата страна.

icon-9-usloviq-po-visok
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок на кандидатстване: 

icon-2-pobediteli-po-visok
СТИПЕНДИАНТИТЕ

Стипендианти на Фондация Благотворител за годишни стипендии през учебната 2022/2023 година са:

Учениците с отличен успех, които получават годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца са:

 • Александра Божкова (6.00)
 • Ася Иванова (5.73)
 • Биляна Тодорова (5.60)
 • Виктория Нисторова (5.73)
 • Илияна Маламова (5.79)
 • Красимир Илчев (5.85)
 • Мариян Аврамов (5.83)
 • Николай Нешев (6.00)
 • Ралица Коларова (5.55)

Учениците с успех над 5.00, които получават годишна стипендия 450 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца са:

 • Йордан Иванов (5.23)
 • Красимир Хасанов (5.19)

Студенти първокурсници, които получават годишна стипендия 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца са:

 • Елена Веселинова – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Медицина
 • Илияна Илиева – Икономически университет – Варна, Мениджмънт
 • Минка Кирилова – Нов Български университет, Психология

Припомняме състава на журито:

 • Гергана Димова – директор Човешки ресурси Еврохолд България
 • Татяна Христова – бизнес обучител и коуч, подкрепяща дейностите на фондация Благотворител от години
 • Олга Иванова – драматург с опит в Арт проекти с младежи в неравностойно положение
 • Станислава Рашева – председател на УС на фондация Благотворител

Програма “Постигам по-висок успех” получи подкрепа вече две учебни години от Евроинс Иншурънс Груп.

Програмата е подкрепена и от Baristo.

Благодарим за щедростта!

Стипендианти на Фондация Благотворител за втори срок на учебната 2020/2021 година са:

След обсъждане на годишните постижения на общ успех от предходната година, оценките, поставени от журито на есетата, както и проведените разговори, одобряваме за стипендианти на фондация Благотворител, следните кандидати:

Ученици с успех 5.50 – 6.00; Получават месечни стипендии по 80 лв. девет учебни месеца

 • 1. Минка Кирилова, гр. Елхово
 • 2. Сияна Йорданова, гр. Велико Търново
 • 3. Елена Веселинова, София
 • 4. Мирослав Димов, гр. Велико Търново
 • 5. Георги Колев, гр. Пловдив

Ученици с успех 5.00 – 5.49; Получават месечни стипендии по 50 лв. девет учебни месеца

 • Тюркян Еминова
 • Илияна Маламова

Студенти с месечни стипендии по 100 лв. девет учебни месеца

 • 1. Гергана Златева, специалност Социална педагогика във Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • 2. Недялка Левенова, специалност Славянска филология, в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 3. Ивелина Илиева, специалност Рехабилитатор в Медицински Университет – Колеж „Йорданка Филаретова“

Стипендии за учебната 2019/2020 година получават:

Ученици с успех над 5.50

 • Гергана Златева,
 • Йоана Великова,
 • Недялка Левенова,
 • Сияна Йорданова,
 • Мирослав Димов

Ученици с успех над 5.00

 • Десислава Генчева,
 • Стефани Тодорова,
 • Георги Колев

Студенти I курс

 • Тодорка Велева – приета в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Културология”
 • Веско Маринов – приет в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Музикална педагогика”
 • Иво Иванов – приет в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Екология и опазване на околната среда”

Стипендианти на Фондация Благотворител за втори срок на учебната 2018/2019 година са:

Ученици с успех над 5.00

 • Джулия Кирилова,
 • Станимира Пейчева,
 • Ивилина Петрова,
 • Стефани Тодорова,
 • Веселка Енева,
 • Георги Колев,
 • Десислава Генчева

Ученици с успех над 5.50

 • Тодорка Велева,
 • Паолина Генева,
 • Гергана Златева,
 • Мина Власковска,
 • Петя Тодорова,
 • Златина Рулева,
 • Галя Димитрова

Студенти I курс

 • Марая Русенова

 

Стипендианти на фондацията за първи учебен срок /семестър на учебната 2016/2017г.:

Михаела Георгиева, Росица Аврамова, Васил Йовчев, Десислав Ценов, Диян Василев, Аврам Шабанов, Джулия Кирилова, Росица Димитрова, Никол Германова, Ани  Георгиева, Галя Димитрова, Денис Попов, Иван Русинов, Илкай ОсманКрасимира Петрова, Маряна Стоянова, Мина ВласковскаСара БакхуиаТеодор Попов.

 

Стипендиите се изплащат за периода октомври – януари 2016/2017 г.

 

Стипендиантската ни програма 2016/2017 се осъществява благодарение на Микро Фокус, Фондация ОУК, Витагрейн и частните ни дарители.

Благодарим за доверието!

icon-3-predstavqne-po-visok
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ
icon-1-hronologiq-po-visok
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ
blagotvoritel_org_news-postigam-po-visok-uspeh__05-06

Йордан Иванов е един от успешните ученици – стипендианти на фондация Благотворител по програма “Постигам по-висок успех” 2022/2023 г.!

Йордан Иванов е един от успешните ученици – стипендианти на фондация Благотворител по програма “Постигам по-висок успех” 2022/2023 г.! Той е амбициозен и способен да