Актуално В медиите Млад благотворител – новини 2024

Повече за проектите избрани в “Млад Благотворител” 2024

Чуйте целия разговор по БНР програма София.: ТУК

Националния конкурс “Млад Благотворител” популяризира благотворителни инициативи на ученици от 8. до 12. клас. Той дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

“Конкурсът има за цел да развива потенциала на младите хора да правят добро, да доброволстват със свои идеи. Освен това развива способността им да управляват проекти. Занията си те могат да приложат по време на ученето си, на следването и по време на работата си след това”, съобщи Станислава Рашева от УС на фондацията. Тя посочи три много важни модула, които учениците усвояват, когато достигнат до полуфинал:

В първия модул – “Управление и планиране на проекти” обучаващите се научават как да си поставят малки цели, как да поставят голямата цел, как да планират рисковете, които може да възникнат в един проект.

Вторият модул разяснява как се извършва комуникацията свързана с една кауза – по имейл, по телефон, на живо, как да привличаме съмишленици.

Третият модул на обучението дава представа как се отчита един проект, кой на кого подава фактура, как подаваме данни. Насърчават се учениците при сформирането на екипите да обсъдят кой в какво е силен и да обозначат кой е оперативен мениджър, финансов мениджър и мениджър комуникации, поясни още Станислава Рашева.

“Конкурсът е ценен с това, че ние заставаме зад ентусиазма на младите хора, а той е много силен – те са във възраст в която все още вярват, че могат да променят нещата, които не харесват и ние подкрепяме тяхната вяра”, отбеляза тя.

Съревнованието има три тематични направления: “Подкрепа за деца лишени от родителски грижи/възрастни хора в нужда”, “Съхраняване на музикалното наследство на България”, “Екология/опазване на околната среда”.

Тази година има и още един проект, класиран от журито като извънреден победител и ще бъде подкрепен, той е озаглавен  “Мечтаната дреха”  създаден от ученици от ПГО “Княгиня Мария Луиза“, гр. София,

Две важни причини ни накараха да вземем това решение, твърдят организаторите.
В класацията на журито той се различава само с 1 точка от проекта “Подай ръка – зарадвай дете” от град Ямбол. (218т./217 т.) Така ние класираме втори проект на 5-то място.
Проектът е в направление “Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи“. Проектът има за цел да помогне на абитуриенти, лишени от родителски грижи да се почувстват специални с тоалети, ушити специално за тях.

Това е кауза, в която фондация “Благотворител” оказва подкрепа в продължение на 20 години от самото си създаване до днес.