Дарение за дейността на фондация “Благотворител”

Натиснете тук за Дарение в ЕВРО

Дарение за дейността на фондация “Благотворител”

Категория:

Описание

Mисия: Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост.