Програма “Постигам по-висок успех” 2024/2025 – Дарение в ЕВРО

Натиснете тук за Дарение в ЛЕВА

Програма “Постигам по-висок успех” 2024/2025

0,00  от 25000,00 
1 месец до края

Описание

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

Стипендиантската програма подкрепя и поощрява учениците да са успешни, но фондацията оказва морална, приятелска и менторска подкрепа на “своите” ученици и студенти.
Основната функция на този проект е да докаже на учениците и студентите, че техният успех е важен и има кой да им се възхити и да повярва в бъдещето им.