Актуално Програми публикации

Проект “Аспарухово в училище” – гр. Варна

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект “Аспарухово в училище”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс “Млад Благотворител” 2021
Благодарим на учениците от СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България

Цел на проекта: Да съставим и издадем учебна книжка с 21 ченгенски песни и техния фолклорен контекст от обичаи, вярвания и ритуални действия, които са непубликувани досега музикални открития със записан текст и нотирана мелодия на 13-годишната фолклорна експедиция, провеждана по уникалния училищен проект на СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна в село Аспарухово (Ченге), община Дългопол. За да направим известно и полезно съдържанието на книжката, ще го представим в специално разработени от екипа ни фолклорни учебни часове в нашето училище пред съучениците ни от 5. до 11. клас, както и в село Аспарухово пред местната общност, гостите на селото и родителите ни.

Защо избрахте тази кауза?
“Като ученици в СУ ХНИ „Константин Преславски“ – Варна ние сме дългогодишни участници в изследователския екип на фолклорната експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“, която от 13 години проучва уникалната жива фолклорна култура на село Аспарухово (Ченге), най-важната част от която е песенният фолклор.
Целта ни като културни наследници е да съхраним, популяризираме и така да гарантираме бъдещето ѝ. Ние ежегодно я осъществяваме по различни начини: чрез последователни участия в сесиите на Ученическия институт към БАН, където имаме спечелени 5 първи награди; чрез съвместни изследователски проекти със студенти антрополози от Пловдивския и Виенския университет, с които създаваме етнографски филми, теренни наблюдения и изследователски проекти; чрез редица експедиционни дейности, свързани с проучването, възпроизвеждането и популяризирането на местния фолклор; чрез наставническа и обучителна работа с участниците в експедицията; чрез ежегодно участие в редица конкурси и граждански инициативи.
Основната ни настояща грижа е да оползотворяваме натрупания дългогодишен експедиционен архив, като го правим популярен и достъпен от една страна, за местните хора, от друга, за учениците от нашето училище, които се обучават в различни специализирани паралелки по български език и литература, фолклор и митология, етнография и етнология, география, музика, танци и изобразително изкуство, където се изучава български фолклор.
Настоящата ни благотворителна кауза нарекохме „Аспарухово в училище“. Тя е дело на нас като културни наследници. С нея продължаваме изследователските си усилия да помогнем на местната общност да съхранява и възпроизвежда песенния си фолклор, защото с превратната си съдба (изселване на голяма част от ченгени заради преместването на селото при построяването на язовир „Цонево“ през 1967 г., заради затваряне на местното училище през 2009 г. и заради пресъхването на язовира през миналото лято) това уникално българско място ни накара да осъзнаем, че в дни на трудни изпитания е нужно да се опазят традициите и чрез тях да се укрепи връзката с родното…”