Актуално Програми публикации

Проект “Част от нас” от ученици от гр. Исперих

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект “Част от нас”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс “Млад Благотворител” 2021
Проектът е подготвен от ученици от гр. Исперих и съседните села.

Благодарим на учениците за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: „Подкрепа за деца или възрастни в нужда”

Цел на проекта: “На децата със специални образователни потребности да се осигури равен достъп за екипна работа с останалите здрави деца в училище. Да се почувстват част от нас. Да се включат в съвместна екипна дейност, в която да усетят своя принос в заложените дейности, да са желани и потребни.”

Защо избрахте тази кауза?
“В ПГ по СС „Хан Аспарух”- гр. Исперих се обучават над 380 ученици, в различни професионални специалности и от различни етнически общности. В една от тях – специалност: „Млекопроизводители”се обучават деца със СОП . Нашата цел , ние- учениците от специалност: „Администратор в хотелиерството” от XI “в” клас да подпомогнем тия деца с увреждания да се интегрират и адаптират с останалите, като бъдат включени в извънкласни форми посилни за тяхното здравословно състояние. А именно да рисуваме заедно, да творим, да подреждаме пъзел. Да изготвяме заедно картички и табла за всеки празник и повод, които в края на дейността ще бъдат изложени във фоайето на гимназията. Бихме желали тия наши съученици да усетят близостта на своите връстници, да усетят чувството, че са потребни, да изградим заедно едно приятелско взаимоотношение, чувство на толерантност един към друг. Една от подцелите ни е да развием в тях фотографски умения- да се запознаят с техниката на снимане, подбор на светлина, подбор на снимки и пр. Да прекарваме свободното си време сред природата, като през окото на обектива запечатваме интересни, любопитни факти от природни явления, сезони, растения, животни. Учениците със специални образователни потребности да фотографират с наша помощ темата, която сме заложели предварително в План- Програма.”