Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Дива устойчивост”, гр. София

Видеото е създадено от ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и членуващи в клуб “ПанГея” Така те илюстрират своята кауза и кандидатстват в Национален конкурс “Млад Благотворител” 2024 г.

Ето част от проектното им предложение: “Целта на проекта е младежи в гимназиална възраст, живеещи в София и околностите, да бъдат информирани относно правилното поведение при среща с диви животни в планината, начини за ориентиране в природата при изгубване на маркирания път и организация на планински и горски походи, съхраняващи околната среда. Проектът ще се осъществи под формата на информативна онлайн кампания и еднодневна работа на открито, като сме планирали лекции на открито, игри, дискусии и поход, за да запомнят участниците по максимално ефикасен начин представената информация. Като членове на младежката организация „ПанГея“, подкрепена от WWF България, имаме за цел при успешно реализиране на събитието, то да стане константо в нашата план-дейност и да се организира на ежегодна база.”