Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Еко войни от гимназията”, гр. Благоевград

Видеото е създадено от ученици от ПМГ „Акад. С. Корольов“. С него те кандидатстват в Национален конкурс “Млад Благотворител”.

В проектното си предложение те пишат: „Вгледайте се дълбоко в природата и ще разберете всичко за живота по-добре“ – Алберт Айнщайн Докъде можем да стигнем в инструменталното си отношение към природата? Има ли граница агресията и господарстването над използването на природните ресурси от човека? Имаме ли право на безотговорно и арогантно отношение към Земята? Замисляйки се над тези въпроси, решихме да потърсим отговора, като погледнем през друга призма проблемите и да се опитаме през нравствената и моралната ни отговорност на рационални същества да потърсим алтернатива на екологичния нихилизъм. Нашата основна цел е да създадем среда с добри практики за осъзнат екологосъобразен начин на живот в училището и извън него. Ще се опитаме да разгледаме основните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес, анализирайки техните причини, последствия и възможни решения. Тази информация ще бъде предоставена на учениците по достъпен и интересен начин. След това младежите ще имат възможност да вземат мерки срещу проблема със съдействието на училището, като ще бъдат организирани множество инициативи и нововъведения. Ще се обърне внимание на глобалните проблеми, както и на тези, които са специфични за страната и региона ни. Дейностите ще имат за цел да стимулират обществените действия и да насърчат активното участие на младите хора в търсенето на устойчиви решения за нашето бъдеще.”

Национален кинкурс “Млад Благотворител” се реализира в партньорство и с подкрепата на „Евроинс Иншурънс Груп”.