Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Не сте сами”, гр. Ихтиман

Видеото е създадено от ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, които достигнаха до полуфинал на Национален конкурс “Млад Благотворител”.

Ето какво написаха те в проектното си предложение: “Основна цел: Психологическа и финансова подкрепа за деца с психологически травми, вследвие на изоставяне от родители и отглеждане в домове Краткосрочни цели: Създаване на уебсайт и популяризиране сред неправителствени организации, за да достигнем до деца, лишени от родителски грижи”

Дългосрочни цели: “Нашата кауза да стане национално известна, да бъдем разпознаваеми до толкова, че всяко дете, което се нуждае от подкрепа, да знае как и къде може да я намери”.