Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Подай ръка, зарадвай дете”

Видеото е създадено от ученици от Професионална гимназия по икономика “Георги Стойков Раковски”, гр. Ямбол. С него те кандидатстваха са финансиране на каузата си в “Млад Благотворител” 2024 г.

В своето проектно предложение, учениците пишат:

“Основната ни цел, като хора ангажирани с проблемите и участващи в обществения живот, е да помагаме за благоприятното развитие на децата от Центърът  за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Слънце” в град Ямбол. ЦНСТ “Слънце“ е вид социална услуга за деца лишени от родителска грижа. Основната идея на Центъра е отглеждането и възпитанието на децата да се реализира в среда  възможно най-близка до семейната. Те имат нужда от същите неща като всички деца – да бъдат обичани, да имат приятели, да се справят добре в училище и да се забавляват. Тъй като нямат възможността да израснат в семейството си, те срещат трудности с тези неща.

 С проекта си искаме да намалим броя на изоставените деца, макар да сме наясно, че това не е по силите ни, но и да разпространим приемната грижа и осиновяването. Поставили сме си за задача да помогнем на центъра с ученически пособия, играчки и други необходими вещи”