Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Различни, но заедно – обединени в спорта”, гр. Варна

Видеото е създадено от ученици от ПГИ”Д-р Иван Богоров”, гр. Варна. Така те визуализираткандидатстват в Национален конкурс “Млад Благотворител” 2024 г.

Учениците описват в кандидатурата си целта на проекта така: “Повишаване на осведомеността и разбирането за потребностите на учениците със СОП в училищната общност. Създаване на усещане за принос на учениците със специални образователни потребности чрез включването им в спортни събития и активности. Подобряване на психичното и физическото благополучие на учениците чрез участието им в спортни занимания. Формиране на емпатична образователна среда: Създаване на образователна среда, която насърчава взаимопомощ, разбирателство и сътрудничество между учениците от различни среди и способности, с цел изграждане на емпатия и взаимно уважение. Редовно организиране на спортни занимания и дейности за учениците със специални потребности като целта е да се установи традиция за включването им в училищния живот и създаването на траен и вдъхновяващ ефект в общността.”