Актуално Млад благотворител - новини 2023

Ралица Коларова (финалист от „Млад благотворител“ 2023 година) е гост в “120 минути” със Светослав Иванов

Екипът на фондация “Благотворител” и Ралица Коларова сме изключително благодарни на телевизионния журналист Светослав Иванов за поканата, приятелското отношение и за това, че повярва в потенциала на каузата на Рали – sampostigam.org!
Ралица Коларова спечели второ място в Национален конкурс “Млад благотворител” 2023 години за благотворителни, доброволчески каузи на ученици!
Вярваме, че това интервю ще достигне до много хора, които имат нужда от информацията в сайта и тя ще им даде мотивацията за бъдещите им успехи!
В сайта ще намерите информация за стипендии, материална помощ и обучителни възможности, всички насоки и документи за кандидатстване за деца, лишени от родителски грижи, живеещи в институция, за деца, живеещи с близки роднини, след загуба на родителите си или деца живеещи с един родител след смъртта на другия.
ОЧАКВАЙТЕ сайтът sampostigam.org да бъде активен съвсем скоро!
Нека бъдем “Информирани за успех!”.
Гледайте: