Актуално Програми публикации

Различните часове – част II

BIG novina 1500614166270Второто издание на проект „Часовете, които ни дават сила” се реализира от 01.10.2016 г. до 30.06.2017 г.
Повече от 1700 ученици от 6 училища участваха в часове и инициативи, свързани с общочовешките добродетели.
Основна цел e да се създадат устойчиви условия за развиване на качествата на характера на деца и младежи от 1 до 11 клас в основни и средни училища. Бяха избрани с конкурс проектите на 6 съществуващи клуба по добродетели в София, Сливница, Костинброд, Самоков и Габрово. Всеки клас започна годината с изработката на правила.

7Учениците говореха за добродетели в часовете на класа и в извънкласни занимания. Любов, сътрудничество, работа в екип, прошка, уважение, целеустременост, търпение и радост бяха малка част от темите, представени в много игри, дискусии и благотворителни инициативи.

Учителите направиха добродетелите част от часовете по история, литература, философия, свят и личност, физкултура, музика и други.

3

21