Актуално Програми публикации

Събитие с национален характер

 масаЗаповядайте на предстоящо събитие  „Стратегии за изграждане на характера – как образованието на сърцето и на ума могат да бъдат равностойни в класната стая“

Фондация Благотворител е организатор на национална кръгла маса, която ще се състои на 27.06.2019 в София, в SOHO, ул. Искър 4.

Изтегли програма на събитието от тук: ПРОГРАМА 27.06.2019

Фокусът на събитието ще бъде представяне на 9 годишния опит на фондация „Благотворител” по програма „Добродетели“ за изграждане на характера на децата и на подкрепяща среда в училище. В постоянство и натрупан опит ние създадохме методика, в помощ на учителите в тяхната не лека мисия да дават знание на децата, но и да ги насърчават да развиват своите характери и индивидуални умения. Издадените от нас наръчници „Уроци за сърцето” улесняват работа с децата в предучилищна и в начална училищна възраст. В процес сме на създаване на 9 видео урока, които ще могат да се ползват от учителите в представяне на децата теми като благодарност, щедрост, старание, честност.

По програма Добродетели реализирахме 12 проекта в над 110 училища с близо 16000 ученици. Резултатите от провежданите часове по добродетели са вдъхновяващи както за учениците, така и за учителите. „Различните часове”, както ги наричат децата, съдействат за създаване на подкрепяща училищна среда, основана на толерантност, сътрудничество, уважение, отговорност, справедливост.
На събитието са поканени да споделят своя опит експерти от неправителствения сектор като Български Дарителски Форум със своя опит в „Научи се да даряваш“, Център за приобщаващо образование, Характер. БГ и други.

Програмата Добродетели се съсредоточава върху развитието на емоционалната зрялост и изграждането на качества на характера при децата като благодарностчестност, решителност, щедростсътрудничество, смелост, грижовностотговорност, уважение и др., и създаването на училищна среда, в която се мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане в ежедневието на учениците.

Повече информация за Фондацията и за програма Добродетели можете да намерите на сайта на програмата www.dobrodeteli.bg