Актуално Програми публикации

“Събуждащият книги събужда светове” – гр. Благоевград

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект “Събуждащият книги събужда светове”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс “Млад Благотворител” 2021.

Благодарим на ученици от ПМГ „Акад. С. Корольов“ гр. Благоевград за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда / Съхраняване на културното наследство
“Най-великото изобретение на човека е книгата. И тя ще си остане такава, докато хората умеят да я ползват по предназначение“ – А. Блок

Светът на книгата – необятен, необозрим, съвършен…Свят, достъпен за всеки, разтворил книга в ръцете си. Книгата е носител на знание, тя е пазител на човешката история, без нея няма минало и няма настояще. Тя е не само източник на информация, но и начин на духовно развитие, породила в човека вечния копнеж към знание и самосъвършенство, към откривателство и себепознание. Благодарение на книгата, всички ние се сдобиваме с мъдрост и проникновение, с душевно равновесие и спасение.”

Цели на проекта:
“Цел на проекта (1) Подвързване на разкъсаните и повредени книгите в регионалната библиотека на Благоевград. Формиране на нагласа в обществото за значимостта и ценността на книжното съкровище, неговото опазване и съхраняване за бъдещите поколения.
Цел на проекта (2) Насърчаване и развиване на дарителската култура у подрастващите и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи в общността.
Цел на проекта (3) Да превърнем благотворителността в норма на живот от училищна възраст, като си поставихме следните задачи в процеса на работа:
– Формиране на знания за дарителството, като споделяне на време, умения и средства за обществено значими каузи.
– Формиране представи и умения за дарителски жестове и за начините, по които те се случват.
– Да усетят удовлетворение от постигнатото и да осъзнаят, че по този начин светът става по-добър, смислен и устойчив.

Цел на проекта (4) Осъзнаване на ценността на библиотеките, като основни места за споделяне и повторно използване на информация и знания,идващи от книгите. Разчитане, разпознаване на библиотеките, като богати хранилища на исторически и културно важни колекции, много от които не са достъпни никъде другаде по света.
Цел на проекта (5) Създаване на Кътове за четене в детските отделения на болниците в Благоевград с цел минимизиране на стреса и негативните преживявания на малките пациенти и разнообразяване скучният и тягостен болничен престой. Закупуване и/или осигуряване на детски книги, книжки за оцветяване, флумастери и цветни моливи.
Цел на проекта (6) Улесняване достъпа на възрасъните хора/пенсионери до книгите и спомагайки им да прекарват времето си приятно, чрез любими четива.
(Имаме предвид ниските доходи на повечето възрастни хора в странанта ни, но определено интереса им към посещения в библиотеките. Осмеляваме са твърдим това, тъй като е споделено от работещите библиотекари и директорката на библиотеката)”