Актуално Програми публикации

Само крачка до успеха

2 ри етап стипендианти сайтВ началото на всяка учебна година фондация Благотворител  избира с конкурс своите стипендианти в програма “Постигам по-висок успех”.

 

До нас достигнаха документите на много и успешни ученици и студенти и днес сме щастливи да обявим кандидатите за стипендианти, които избрахме да продължат във втори етап на конкурса – събеседване с членовете на журито.

Събеседването ще се проведе 14.10.2023. (петък) от 15.00 до 17.30 часа.

За изборът на кандидатите и прочита на всички есета и документи тази година се погрижи комисия от следните членове:
Гергана Димова – директор Човешки ресурси Еврохолд България
Татяна Христова – бизнес обучител и коуч, подкрепяща дейностите на фондация Благотворител от години
Олга Иванова – драматург с опит в Арт проекти с младежи в неравностойно положение
Станислава Рашева – председател на УС на фондация Благотворител

Кандидатите, които открият името си в списъка са се справили отлично със своето представяне и нека очакват обаждане от нас:

Ученици допуснати до събеседване с журито:
Александра Божкова
Ася Иванова
Биляна Тодорова
Виктория Нисторова
Илияна Маламова
Йордан Иванов
Красимир Хасанов
Красимир Илчев
Мариян Аврамов
Николай Нешев
Ралица Коларова

Студенти допуснати до събеседване с журито:
Елена Веселинова
Илияна Илиева
Минка Кирилова

Програма “Постигам по-висок успех” получи подкрепа вече две учебни години от Евроинс Иншурънс Груп. Програмата е подкрепена и от Baristo.
Благодарим за щедростта!