В медиите

„Сътворявам живота си” – един успешен проект на фондация „Благотворител”

По данни на Държавната агенция за закрила на детето от миналата година над 8600 деца са оставени в социални домове за осиновяване. Някои от тях ще имат шанса да растат в семейна среда – у нас или в чужбина, защото има и такава възможност, която дават международните осиновявания. За други обаче семейство ще бъдат възпитателките в дома и техните братя и сестри по съдба. При навършване на пълнолетие държавата преустановява грижата си за децата-сираци. Оттук нататък те трябва да разчитат изцяло на себе си, за да устроят живота си, за намирането на дом, работа. Някои от тях имат шанса да участват в благотворителни програми, каквито напоследък развиват доста фондации.

 

Благодарение на една такава програма, наречена „Сътворявам живота си” на фондация „Благотворител”, 30 младежи от домовете за деца, лишени от родителски грижи в София и Исперих, усвоиха желани от тях професионални знания и умения като част от подготовката им за самостоятелен живот.

New page15 image1„Екипът на фондацията споделя разбирането, че всеки от нас твори своя живот чрез изборите, които прави – казва Пенка Лазарова – ръководител на проекта. – На всеки от нас животът предоставя различни възможности. Ние обаче решаваме, кои да реализираме. Проектът „Сътворявам живота си”е продължение на първия проект на фондацията, а именно – „Социална и професионална адаптация”, който предоставя възможност за професионална квалификация на млади хора от социални домове, които са на прага на самостоятелния си живот. Целта ни е да им предоставим шансове да намерят подходяща работа и да се самоиздържат. Благодарение на този първи наш проект, 63 момчета и момичета от социални домове в страната придобиха професионална квалификация. Започнахме да надграждаме проекта, кандидатствахме за финансиране пред държавните институции и в резултат се появи и следващият – „Сътворявам живота си”, в който включихме и нови компоненти, насочени към създаване на умения за самостоятелен живот. Основната цел на проекта е да подкрепя децата без родители в прехода от институционален към самостоятелен живот. Програмата включваше както курсове за професионална квалификация, така и консултации с психолог за разчупване на съществуващи стереотипи и неадекватни очаквания, както и придобиване на реална самооценка за възможностите и бъдещите перспективи. Поставихме си за цел също така да помогнем на децата в изграждането на умения за активно поведение на пазара на труда. Те придобиха практически знания за писане на автобиография, мотивационно писмо, за успешно представяне по време на интервю с потенциален работодател и т. н.”

Програмата започва през октомври миналата година и завърши сега през май. За включените в нея младежи фондацията е организирала курсове за придобиване на шофьорски умения, за фризьорство и козметика, готварски, сервитьорски, езикови и компютърни курсове. Двама от участниците в проекта „Сътворявам живота си” са предпочели кандидатстудентски курсове. Единият от тях е Янко Димитров. Той завършва готварски курс и взема шофьорска книжка по предишния проект на фондацията „Социална и професионална адаптация”, а сега чрез проекта „Сътворявам живота си” се подготвя за кандидатстудентски изпити в Техническия университет в София:

„Курсовете, които завърших, ми дават възможности да избирам между няколко възможни пътя на професионална реализация – казва Янко. – Ще се опитам да запиша висше образование. Ако не стане сега, догодина непременно ще го направя. Ще поработя една година да посъбера пари и догодина пак ще кандидатствам. Обмислям и възможността да уча задочно и да работя.”

Ваня е завършила езиков курс. Ето какво казва тя: „Благодарна съм за всичко, което направиха хората от фондация „Благотворител” през тези осем месеца. Научих много неща за това, как да се справям с живота извън дома. Завърших курс по немски и дори го практикувах. Смятам да продължа, получих предложение да работя като екскурзовод – преводач на немскоговорещи групи туристи, които ще почиват у нас.”

Връзката между децата и хората от фондацията, ангажирани с работа по проекта „Сътворявам живота си”, не прекъсва. „Вратите на „Благотворител” са отворени винаги за нашите деца, както ги наричаме – казва Пенка Лазарова – Ще им съдействаме и в бъдеще

при намирането на работа, както и при решаването на евентуални проблеми на работното място. Търсим начини за разширяване на периметъра на програмата, за включването на повече деца от домовете в цялата страна. Така че програмата е отворена и е с продължение.”

Диана Христакиева