Актуално Млад благотворител – новини 2024

Съвети при кандидатстване в “Млад Благотворител”

За осма година Национален конкурс “МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ” дава възможност на ученици да осъществят свои проекти с благотворителни дейности!
Получихме писмо с много смислени въпроси от екип тийнейджъри от гр. Свети Влас. Сърдечно им лагодарим, че толкова отговорно подхождат към кандидатурата в конкурса!
Решихме да споделим въпросите им и нашите отговори, за да внесем яснота и за други ученици, които имат колебания.
Може ли един отбор да подаде повече от един проект в конкурса?
– Да, бихме се радвали да представите дори повече от една идея в конкурса. Нямаме ограничение един екип с колко проектни предложения ще кандидатства. Съобразете се с това, че ако спечелите два проекта ще Ви очаква много работа. В един екип могат да участват максимум 5 ученика. Бихте могли да сформирате по-малки групи за различните проекти.

Подготвяме ли проект само за нашата община, или можем да разширим обхвата си до цяла България?
– Няма ограничение в чия полза е каузата. Дали “спасявате един живот” или помагате на много хора в цяла България. Обикновено каузата е регионална, за да помогнем на общността, в която живеем, но изборът на каузата е неприкосновено право на учениците, които кандидатстват!
Спазвайте тематичните направления, това е много важно!

Възможно ли е освен попълнения формуляр за кандидатстване да представим и допълнително представяне на проекта?
– Не. Всичко, което искате на кажете и покажете, трябва да съберете във формуляра, в отговор на 12-те въпроса. Получавали сме и над 15 страници попълнени формуляри, защото в таблицата с въпросите можете да вмъквате снимки, текстове, линкове… Имайте предвид, че само формулярите достигат до журито и подлежат на оценяване. Винаги се радваме на снимков материал, защото така се запознаваме с участниците и с каузата “по-цветно”, но това не е задължително условие. Имайте предвид, че по-сбитото и добре организирано представяне на проекта е за предпочитане. Представете се на мястото на журиращ, който е нужно за 10 дни да изчете 50 формуляра…

Предприятието за набиране на средства (самофинансиране, 10% от бюджета) трябва ли да бъде във всички категории или само в категорията “Иновативно предприятие с кауза”?
Тази инициатива важи за всички проектни предложения. Целта е учениците-благотворители да помислят и предложат начин за набиране на средства. Сумата, която се събере от екипа, не се изпраща до фондацията, тя се влага обратно в каузата и помага в дейностите.

Какво включва кампанията за набиране на средства. може ли да бъде вноски от участниците? Заплащане за участие в проекта или участие на спонсори?
– Всичко изброено може да включва, но целта не е да се съберат пари от учениците и респективно от родителите им. Искаме да замислим учениците как биха привлекли съмишленици, които да помогнат. Възможни са кампания за набиране на дарения, базари с произведени сувенири, картички, лакомства и др. Кампания за рециклиране или базари от непотребни вещи… Оригинално решение беше измислил екип ученици от гр. Бухово за проекта си “Тайните пасища на чичовите Конье”. Когато спечелиха конкурса, направиха представяне на идеята в зала за гости в училището. Присъстваха хора от общността и специални гости от управлението на града. Бяха се подготвили с презентация и интересно и завладяващо представяне на каузата им. До вратата бяха поставили кутия за дарения и на излизане, гостите оставиха символични суми.
Радваме се и оценяваме изобретателността и креативността в тази дейност.

Възможно ли е при изпълнението на проекта да се влезе в партньорство с обществени организации и предприятия?
– Всяко партньорство съдейства за това дейността по проекта да бъде по-качествена, по-устойчива. Желателно е да създавате партньорства и да се стремите да печелите съмишленици в каузата, стига партньорите да са единомислещи и безкористни в целите си!

ПРИПОМНЯМЕ: 7 проекта ще получат финансиране:
1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;
4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.
Категория „Иновативно предприемачество с кауза“ 1200 лв.