Актуално В медиите Млад благотворител – новини 2024

Симона и Никола за проекта “Мелодиите на нашето наследство” по БНР Варна


Учениците-благотворители вече са търсени от медиите, за да представят проектите си и да печелят съмишленици в каузата.
Благодарим на журналистката от БНР Варна – Нина Милошевич за подадената ръка!
Благодарим чудесното представяне на учениците от проект “Мелодиите на нашето наследство”, спечелил 1-во място в Национален конкурс “Млад Благотворител”.