В медиите

Социалните домове за деца вече с интернет

До края на 2007 г. във всеки дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи ще има интернет клуб предвижда проект “В мрежа” на Фондация “Благотворител”, съобщиха от неправителствената организация. Такива клубове вече са изградени в социалните заведения в София-област. Два интернет-клуба има вече в два в Брацигово и по един в домовете в Разлив, Долна баня, Исперих и Доганово. Целта на проекта е да подпомогне изоставените деца да получат достъп до съвременна компютърна техника и да развият компютърни умения, казаха от фондацията.

Според инициаторите това ще им помогне да бъдат конкурентни в условията на съвременните изисквания на пазара на труда. Към момента 600 от близо 4000 възпитаници на такива домове на възраст между 7 и 18 години имат достъп до интернет. Предвижда се и създаването на уебсайт “В мрежа” с форум за обмен на полезна и актуална информация между деца и педагози от различните домове. Психолози ще дават и компетентна информация на част от поставените въпроси. В мрежата ще има информация и за възможностите и рисковете, пред които се изправя всеки пълнолетен гражданин, който започва самостоятелен живот, каза Пенка Лазарова, координатор на фондация “Благотворител”. Проектът на фондация “Благотворител” е подкрепен от Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето и се осъществява с помощта на Българската асоциация по компютърни технологии, “ТехноЛогика” ЕООД, фондация “Работилница граждански инициативи”, фондация “Партньори- България”, “Видеомакс” ООД и “Комел Софт” ООД.