Актуално Програми публикации

Списък на стипендиантите 2 срок/семестър

BIG novina 1519814911295Стипендианти на фондация “Благотворител” за II срок/семестър
по проект “Постигам по-висок успех”
Александрина Божкова, Валя Ангелова, Галя Димитрова, Денис Попов, Джулия Кирилова, Златина Рулева, Златко Христозов, Константин Самарджиев, Кристиян Григоров, Марта Смилевска, Маряна Стоянова, Тодорка Велева, Христина Христозова, Цветан Тодоров
Честито на всички, продължавайте да полагате усилия в живота си!