Актуално Програми публикации

Среща на реализирани проекти

НачалнаУдивително завладяваща атмосфера постигнахме на събитието, състояло се вчера на 27-ми юни в SOHO. Едновременно градивни разговори, вдъхновяващи примери от практиката и емоционално съпреживяване на синхроничната мисъл на лектори и публика. За щастие не остана някой, който да не чухме в изказване или в разговор в кратките почивки и по всичко личеше, че ни е събрало не задължение за поредна среща, а мисия, кауза и намерение за надграждане на личния опит в изграждане на децата в силни личности.

 Темата, обединила всички присъстващи  е “Стратегии за изграждане на характера – как образованието на сърцето и на ума могат да бъдат равностойни в класната стая”. 

На събитието Председателят на фондация Благотворител – Пенка Лазарова представи деветгодишния опит на организацията в програма Добродетели, по която са изпълнени 12 проекта, посветени в помощ на учители и ученици за хармонично изграждане на детския характер и емоционална интелигентност.

Г-жа Лазарова посочи: “…Опитът ни показа, че училището може да подкрепя развитието на благородните качества на характера и да развива емоционалната зрелост на децата, като ги учи: да опознават себе си – своите силни страни, своите чувства и емоции и да ги овладяват; да отстояват себе си толерантно, с разбиране на другия, да работят в сътрудничество, да общуват пълноценно и да приемат различията, да мечтаят и целеустремено да следват мечтите си, да бъдат добри хора, които проявяват състрадание, щедрост, търпение, уважение, честност, постоянство, смелост, отговорност…”

Гост на събитието беше и учредителят на фондация Благотворител Стойко Петков, който направи изказване в подкрепа на темата и покани аудиторията да гледа на ценните качества в характера на децата като ресурси, които могат да донесат действителни полззи на обществото.

 

Мисията на гражданските организации е да бъдат инициативни и да създават поле за нови идеи и каузи, които правят света, в който живеем по-добър. Но е от изключителна важност да има приемственост на идеите и съвместна работа с институциите, които имат силата и мащаба да направят промените, които ние инициираме.
Гост на събитието беше и Наталия Михалевска – Директор дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерството на образованието и науката, която носи отговорност и за постиженията на иновативните училища. Тя сподели прекрасни примери от училища из България, на които е направен мониторинг от МОН. По думите на г-жа Михалевска има училища, в които децата ходят с удоволствие и ентусиазъм на училище и те се различават от останалите, защото учител или група учители са проявили вдъхновение да променят цялостно средата.

Марина Грозданова, Даниела Златева и Румяна Божкова – автори на книгите “Уроци за сърцето” също споделиха своя опит, както като учители и вдъхновители.

В подкрепа на това, че методиката за образование на сърцето работи и в класните стаи, позитивен и дългогодишен опит с примери, които ту развеселяваха аудиторията, ту респектираха с неочакван успех, разказаха учители и педагогически съветници от 9 училища и детски градини.

Участниците в събитието, които бяха представители на гражданския сектор подкрепиха тенденцията, че да се изгражда характера на децата в училище е оптимистична тенденция и споделиха мащабни и успешно реализирани свои проекти в тази насока. Чухме Красимира Величкова – Директор на Български Дарителски Форум с прекрасни примери за програмата им “Научи се да даряваш”. Тази програма успешна, а доказателство, че стига да искаш, има начин да помагаш, са над 600 ученици от 10 града у нас. От колегите ни от Център за приобщаващо образование научихме защо е важно благополучието на учениците и как то се измерва. Димитър Татарски представи успехите на инициативата Характер.бг и как научно доказани теории преминават в практиката, утвърждавайки, че това е не само възможно, но и успешно.

Благодарим на гостите и участниците, които направиха възможен този динамичен пъзел от  идеи, вдъхновение и споделен опит.