Актуално Млад благотворител - новини 2023

Среща в НПМГ “Академик Чакалов“ с победители в “Млад благотворител” 2023

Проведохме изключително ползотворна среща с екипите на два от проектите финалисти в Национален конкурс “Млад благотворител”. Учениците, макар и от едно училище не се познаваха.

Прекрасният повод Станислава Рашева, Председател на Управителния съвет на фондация Благотворител да посети училището беше да им съобщи чудесната новина, за това че фирма за хостинг услуги е предложила безвъзмездно да им дари хостинг за сайтовете на проектите им. Уеб хостинга на инициативите се осигурява с любезното съдействие на bCloud.Club. На срещата присъства и представител на фирмата дарител, който оперативно обсъди с учениците детайлите по възможността, която им дава. Менторите на единия от проектите, учителите – Г-жа Екатерина Мицева и г-жа Мирослава Николова също допринесоха за градивния разговор.

Малко за предисторията, довела до срещата и повече за проектите:

През 2023 година в Национален конкурс Млад благотворител получихме три силни проекта на ученици, възпитаници на Националната природо-математическа гимназия „Академик Чакалов“, които достигнаха полуфинал.

Два от тези проекти се класираха сред финалистите. Това, което обединява двата проекта е, че те предлагат решение за съществуващ социален проблем, като подходът на учениците е това да стане чрез сайт, който да дава информираност. Колко различни обаче са идеите на авторите можем да се убедим като се запознаем с целите им.

Проектът “Ловци на проекти”, изпратен ни от Николета Рашева, Пламен Трендафилов и Александър Ризов, спечели финансиране за дейности в категория “Иновативно предприемачество с кауза”. Целта е изграждане на директна и бърза връзка между бизнеса и младежите с високи специфични умения. Платформата ще позволи фирмите да заявяват проблема, който имат, а младежите ще откриват решения като изграждат екипи.
Авторите пишат: “Нашият екип избра да разработи сайт за намиране на краткосрочни проекти, така че младите хора да се развиват и показват таланта си.
Младежите ще кандидатстват, а фирмите ще подбират отделни лица или цели екипи.”

“Чрез осъществяване на проекта ще се даде възможност на младежите да покажат своите умения чрез участие в действителни проекти, нужни за бизнеса. Фирмите ще са заинтересовани да ползват нашия сайт поради ангажиране на хора с необходимите способности и качества, независимо от тяхната възраст. Компетентните ще имат полза, защото нашето приложение ще подпомогне намирането на проекти и при нужда ще ги групира със съответните специалисти.
С какво нашият проект е иновативен? – Показва на учащите, че могат да бъдат полезни за решаването на разнообразни проблеми, възникнали в бизнеса;
Активно включване на младежите в съвременния технологичен свят; Ще повиши конкурентната способност на ученици и студенти; Дава възможност за сътрудничество на хора с различен опит и работа под супервизия; Помага на фирмите да се справят с появило се предизвикателство.”

Ученичката Ралица Коларова се класира на второ място сред финалистите с проекта си “Информираността, ключът към успешното бъдеще”, който е в тематична категория “Подкрепа на деца/ученици, лишени от родителски грижи”. “Целта на проекта е да помогне на възможно най-много деца и младежи с един родител или без родители, отраснали/отрасващи в специализирани институции или оставени на грижите на роднини (това е целевата група), чрез информацията и ресурсите, които ще се предоставят в специално за това създаден сайт. Ралица ще постигне това, чрез създаване на сайт, който да събира на едно място всички възможности (предоставени от държавата, частни фондации, НПО или от чуждестранни програми) за финансова, материална и личностна подкрепа на деца и младежи с един родител или без родители, отраснали/отрасващи в специализирани институции или оставени на грижите на роднини. Този сайт да бъде предоставян от ресорните институции на тези деца/ученици, непосредствено след като станат част от нея, и периодично след това.”

В своя формуляр за кандидатстване, Ралица пише още: “Избрах тази кауза, защото съм част от целевата група на моя проект (тази учебна година за първи път съм стипендиант на програма „Постигам по-висок успех” на Фондация „Благотворител”). Лично съм преминала през трудностите и проблемите, когато търся информация за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, и това ме мотивира да създам нещо, което да е в полза на целевата група.”

Екипът на фондация Благотворител е удовлетворен от това, че срещна тези умни и способни ученици и ще подкрепи техните идеи.

Конкурсът “Млад благотворител” 2023 година се осъществява в партньорство и с подкрепатa на Евроинс Иншурънс Груп.