Актуално Програми публикации

Стартира МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

MBsait novinaДнес, 16-ти декември, обявяваме старт на конкурса за благотворителни проекти за ученици от 7-ми до 12-ти клас. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна.
За четвърта поредна година фондация „Благотворител“ дава възможност на гимназисти да осъществят своя кауза и да променят заобикалящата ги среда или да вложат сили и енергия в добра кауза. Целта на конкурса е да насърчи доброволчеството и да създаде умения в младежите да пишат и изпълнят свой проект.
Млад Благотворител 2020 ще се отличи с повече наградени проекти и с повече възможности за учениците. Победителите ще преминат обучение „Лидерство и управление на проекти“, с водещи лектори в областта.

Млад Благотворител 2020 се осъществява в партньорство и с подкрепата на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД

До 29-ти февруари учениците могат да подготвят своята идея и да я превърнат в проект. Изтегли формуляр за кандидатстване 
Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.
Предвидени са много награди. 

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Ученици,

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година:
1-во място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв.
3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.
Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: попълнен формуляр, декларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./
Изпращане на готовите проекти на: office@blagotvoritel.org
Победителите ще бъдат обявени на 25 март 2020 г. на специална церемония.
Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат двудневно обучение „Лидерство и Управление на проекти“
Други награди: Ще има допълнителни награди за тези от вас, които не са в челните 5 места!

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват 

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми
1. Екология /опазване и грижа за околната среда/
2. Съхраняване на музикалното наследство на България
3. Подкрепа за деца или възрастни в нужда

Критерии за оценка на проектите:
• оригиналност на идеята
• смисленост на каузата
• необходимост от дейността по проекта
• мотивация за избора на каузата
• крайна цел и план за изпълнение
• включване на различни участници и партньори – работа в сътрудничество
• стратегия за представяне на каузата в общността
• устойчивост на ефекта от инициативата във времето
• обосновка на бюджета
• план за набиране на средства