Актуално Програми публикации

Стипендианти направление “Социална отговорност на дарители”

Стипендии фирмиИзлъчени са трима стипендианти по програма “Постигам по-висок успех”, направление социална отговорност на дарители.

Фондация Благотворител съдейства на свои корпоративни дарители – фирмите “Енко Вендинг”, “Кафина”, “Фамозо” за инициатива, възложена на екипа на фондацията от ръководството на фирмите, които финансират стипендиантска програма за деца и внуци на свои служители. Дарителите са избрали фондация Благотворител като независим орган за извършване на тази дейност.

Благодарим за активно представилите се ученици. За учебната година 2019/2020 имаме 7 отличника, които подадоха изрядни документи.

 

Жури в състав: Христина Кунчева, Антоанета Паскалева, Пенка Лазарова, Станислава Рашева, се съвещава в петък 11.10.2019г. след като проведе телефонно интервю с всеки един от кандидатите.

Изборът не беше лек, тъй като всички участници показаха изключително добро ниво!

 Журито взе под внимание общия успех на кандидатите от предходната година, качеството на предаденото есе и общото представяне на телефонното интервю.

Победители стипендианти на фондация Благотворител през настоящата учебна година са:

Валентина Тачева, 12 клас, (Отл. 5.91)  НПМГ, География и икономика с английски език /София/ ПРОЧЕТИ ЕСЕТО

Дилена Попова, 9. Клас, (Отл. 6.00) МГ „Акад. Кирил Попов”, Компютърна графика /Пловдив/ ПРОЧЕТИ ЕСЕТО

Светлозар Вълев, 9. Клас, (Отл. 5.93) Търговска гимназия, Икономика и мениджмънт /Бургас/ ПРОЧЕТИ ЕСЕТО