Актуално Програми публикации

Стойко Петков за програма “Постигам по-висок успех”

Stoiko Petkov 680x480 pxlСтойко Петков е човекът зад кафе Baristo. Той е създател на Фондация „Благотворител“, която вече 17 години работи в подкрепа на развитие на образованието. Проектите на Фондация Благотворител, подкрепят самочувствието на младите хора и създават смисъл за разгръщане на потенциала им. Фондацията подкрепя младежи, лишени от родителска грижа със стипендии за висок успех и осигурява професионални курсове за тяхната интеграция и бъдеща социална реализация.

 

 

 

 

 

Програма „Постигам по-висок успех“ е устойчива инициатива на фондация Благотворител, можете ли да ни разкажете от каква потребност е създадена?

Когато се роди идеята за тази стипендиантска програма преди 16 години, ситуацията беше различна. Неправителствения сектор не беше така развит, имаше недостиг на внимание към нуждите на децата, лишени от родителски грижи. Фокусирахме нашите усилия за подкрепа на големите ученици, съсредоточихме се да потърсим тези, които искат да се развиват, мотивираните млади хора, които с малко помощ след това сами ще могат да се погрижат за себе си.

Променя ли се програмата през годините? Каква тенденция се наблюдава в последните години, отнесена към учениците и студентите, които подкрепяте?

Да, наблюдават се промени и това е един съвсем естествен процес, обществото е един организъм, в който всяка промяна в отделни сегменти, променя цялото. След децентрализацията на домовете за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, учениците живеят в много по-малки общности. В последните години чрез конкурса за стипендии, ние се убеждаваме, че отличниците са „самотни герои“ в своята общност. Договори за стипендии подписваме обикновено в толкова населени места, колкото стипендианти имаме, а това е признак, че има един отличник между 10-20 деца, живеещи заедно. Този факт още повече засилва потребността да се обърне внимание на успешните ученици. Да подкрепим порива им за доказване и развитие в последните класове.

Друга тенденция за промяна е, че изпращайки покана за участие в този конкурс и до всички училища в България, успяхме да открием ученици, които са изгубили и двамата си родители и живеят в крайна бедност, останали на грижите само на баба си, дядо си, далечен роднина, а от миналата година имаме случай на дете, отглеждано от съсед, който е приел попечителството. Тези деца не са така лесно откриваеми. До тях не достигат помощите, които често получават децата в домовете. Ние ги срещаме, поради будната съвест на учители и директори на училища, които ни описват случая на детето и ни изпращат всички документи, доказващи нуждата от подкрепа. Получихме истории, в които учители и родители събират пари, за да откликнат на необходимостта такива деца да имат топли дрехи и/или задължителните помагала за училище, които обикновено родителите купуват.

Програмата „Постигам по-висок успех“ е разпозната като „кауза, която променя бъдещето“, защо?

Мога да изброя най-малко следните причини:

o Фондация Благотворител и нейните представители се явяват от първите и сред малкото хора, които проявяват интерес към успехите и напредъка на децата, лишени от родителски грижи. Тази нематериална полза откри Пенка Лазарова и аз съм й изключително благодарен.
o Когато се появи смисълът от постигане на по-висок успех, с него идва и откритието „Аз мога“.

Вие лично, но и в ролята ви на корпоративен дарител, сте създател и подкрепяте тази програма. Кое я прави така мотивираща, за да я превърнете в своя „дългосрочна мисия“?

Тази кауза е сред най-разпознаваемите от екипа на Baristo, поради човешката естествена потребност да се помага на деца без родители да успяват, въпреки предизвикателствата на съдбата.