Актуално Млад благотворител – новини 2024

Търси се момиче в 12. клас

Екипът ученици, който спечели в конкурс “Млад Благотворител“ с проекта “Мечтаната дреха“, иска да открие една млада дама, на която и предстои бал тази година! Освен за тоалета е предвидена грижа и за детайлите.
Познавате ли момиче в 12. клас, която, расте без родителска грижа в дом или при роднини, а може да има само един родител? Ако тя има копнеж да блесне на своя бал, подкрепена от свои връстници, свържете ни с нея.
 “Ние от гимназия ПГО “Княгиня Мария Луиза” искаме да зарадваме още една абитуриентка и да й помогнем да открие своята мечтана рокля за абитуриентския бал.
Имаме няколко готови рокли!
Имейл за връзка: svetlanamaneva2@gmail.com“