Актуално Програми публикации

Полуфиналисти – The green classroom

Видеото представя проект „The green classroom“, който се класира до полуфинал в Национален конкурс “Млад Благотворител” 2022 г.

Видеоклипът е създаден от ученици, участници в Еко клуб „Сини изследователи“ към Фондация „Шанс за децата и природата на България“ и Център за млади таланти, гр. Бургас.

Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр./сБургас- Александра Попова и Виктория Петрова.
Ето как ни представиха целта и идеята си учениците:
“Целта на проекта е да превърнем нашата класна стая в такава с нулев отпадък.”
Замърсяването с пластмасови отпадъци се счита за основна глобална заплаха за биоразнообразието в морските екосистеми, като възпрепятства тяхното опазване и хуманноното отношение към дивите животни, а също така е източник и на социални и естетически проблеми, като засяга икономиката, особено риболова, аквакултурите, туризма и културното наследството.
В същото време ние като ученици прекарваме по-голяма част от деня в класните стаи, като във всяко междучасие основното, което правим е да похапваме. Резултатът от това е преливаща от отпадъци кофа в края на деня. И в преобладаващата си част тези отпадъци са пластмасови.
Затова решихме да разработим проект, който да привлечение вниманието на съучениците ни към този глобален проблем, но и да се опитаме да превърнем нашата класна стая в такава с нулев отпадък, защото смятаме, че по този начин, чрез нашия личен пример, може да запалим и други класове да започнат дейности за намаляване на пластмасовите отпадъци.”