Актуално Програми публикации

Толерантността

BIG novina 1428324885218Среща под надслов „Толерантността – хармония в различията” събра членове на детските и младежки парламенти и съвети от страната във Варна. XV-та Национална пролетна сесия на младежките организации се откри на 02.04.15г. и продължи до 5 април, в нея се включиха млади хора от 37 общини. Представители на СОУ”Христо Ботев”, Горна Малина също взеха участие в националния младежки форум. Ивелина Темелкова от 10 кл. е председател на ученическия съвет, а Евелина Василева от 8 кл. е член на УС. Момичетата членуват и в клуб “Добродетел” към училището, който е част от проекта”Училището-място за толерантно общуване” в партньорство с фондация “Благотворител”.

Във Варна младите хора споделиха своите разбирания за проявите на толерантност и обмениха добрите практики от своите организации и клубове. Те работиха по групи и в края на работните срещи създадоха едно общо „Дърво на толерантността”. На форума бяха поканени специалисти от различни сфери на обществения и културен живот на гр.Варна, които успешно се включиха като модератори. След двата работни дни, третият започна с ролева игра “Посети и опознай Варна”, целта беше не просто разходка из града, а по-задълбочено запознаване с културните и исторически забележителности на морската ни столица. Наученото от работните дни, идеите, добрите практики ще бъдат използвани както в дейността на УС, така и в заниманията на клуб”Добродетел”. Вилма Начева – и.д. педагогически съветник и ръководител на клуб “Добродетел”