Актуално Програми публикации

Търсим нов член на екипа!

BIG novina 1547823473314

Обявяваме свободна позиция: Координатор
Дейности:

 • инициира стратегии за разширяване на мрежата от дарители и партньори
 • инициира и участва активно в разработване, осъществяване и отчитане на проекти
 • координира различни програми и инициативи на фондацията
 • организира събития, конкурси и обучения
 • развива комуникационните канали на фондацията
 • участва в административни процеси, свързани с политики за закрила на личните данни и за закрила на детето
 • организира и участва в процеса на документооборот, кореспонденция и подпомага финансово-счетоводната дейност.

Какво предлагаме?

 • работа с кауза
 • възможност за пряк принос към разработването на добри практики в образованието и в дарителството
 • динамична работа и участие във всички аспекти на дейността на фондацията
 • възможности за обучения и повишаване на квалификацията
 • възможност за участие в събития и обмяна на опит с експерти от различни сфери
 • трудов договор и 8 часов работен ден /възможност за коментар на работното време при желание от страна на кандидата/
 • гъвкаво работно време
 • конкурентно заплащане

Как изглежда желаният кандидат?

 • идентифицира се с мисията и ценностите на Фондация „Благотворител”
 • способен е да проявява емпатия и разбиране
 • проактивен със стратегическо и аналитично мислене
 • желае да изгражда и работи в екип, основан на разбиране, уважение, отговорност и целеустременост
 • организиран, последователен, изобретателен и творчески настроен
 • има интерес към развитието на образователни практики
 • има завършено висше образование, минимална степен „Бакалавър”
 • ползва писмен и говорим английски език на работно ниво (B2 или по-високо)
 • отлични компютърни умения
 • умения за поддръжка на профили в социални мрежи и онлайн платформи
 • предишен опит в сферата на образованието и /или Връзки с обществеността е предимство

Качества в характера, които ще оценим:

 • тактичност;
 • ентусиазъм,
 • организираност и ред,
 • инициативност, спокойствие,
 • способност за позитивно мислене;
 • критичност,
 • усърдие.

Ако желаете да започнете работа при нас, изпратете ни Автобиография и резюме в свободен текст, в което с 5-10 изречения опишете вашите лични постижения, трайни интереси и каузи, в които бихте вложили време, усилия и най-вече сърце! 

Очакваме вашите документи до 10.02.2019
на office@blagotvoritel.org