Млад благотворител - новини 2023

Ученичката Ралица Коларова се класира на второ място сред финалистите с проекта си “Информираността, ключът към успешното бъдеще”

Ученичката Ралица Коларова се класира на второ място сред финалистите с проекта си “Информираността, ключът към успешното бъдеще”, който е в тематична категория “Подкрепа на деца/ученици, лишени от родителски грижи”. “Целта на проекта е да помогне на възможно най-много деца и младежи с един родител или без родители, отраснали/отрасващи в специализирани институции или оставени на грижите на роднини (това е целевата група), чрез информацията и ресурсите, които ще се предоставят в специално за това създаден сайт. Ралица ще постигне това, чрез създаване на сайт, който да събира на едно място всички възможности (предоставени от държавата, частни фондации, НПО или от чуждестранни програми) за финансова, материална и личностна подкрепа на деца и младежи с един родител или без родители, отраснали/отрасващи в специализирани институции или оставени на грижите на роднини. Този сайт да бъде предоставян от ресорните институции на тези деца/ученици, непосредствено след като станат част от нея, и периодично след това.”

В своя формуляр за кандидатстване, Ралица пише още: “Избрах тази кауза, защото съм част от целевата група на моя проект (тази учебна година за първи път съм стипендиант на програма „Постигам по-висок успех” на Фондация „Благотворител”). Лично съм преминала през трудностите и проблемите, когато търся информация за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, и това ме мотивира да създам нещо, което да е в полза на целевата група.”