Актуално В медиите Млад благотворител - новини 2023

Ученици от иновативно училище във Враца споделят знания с връстници

Десетокласници от училище “Козма Тричков” във Враца решиха да споделят с други ученици знанията по предмет, който изучават в училище и получиха подкрепа от фондация “Благотворител” за инициативата. Те сред

 

финалистите в конкурса “Млад Благотворител”. В училището, което е иновативно, изучават “финансова грамотност”. Дисциплината не фигурира в учебните планове на другите училища, затова десетокласниците решават, че могат да бъдат полезни и на още ученици. Организират поредица от “Финансови работилници” в училище “Христо Ботев” в село Баница. Участват в конкурса на фондацията “Млад благотворител” с проекта “Добре дошли в страната Финансия” и печелят трето място с инициативата си.

“Ние сме иновативно училище, чиято иновация е насочена към изучаване на учебния предмет “финансова грамотност”. Такъв учебен предмет няма в учебния план, а тъй като ние имаме опит в обучението по финанси и бизнес, решихме, че бихме могли да задълбочим и да разширим това обучение като въведем този предмет финансова грамотност в рамките на избираемата подготовка във всички паралелки на училището от пети до десети клас. Когато вече сме на финала на реализирането на този проект, се появи конкурсът на фондация “Благотворител” и една от паралелките, които изучават финансова грамотност реши, че би могла да се включи в този конкурс “Млад благотворител”  с идеята учениците да споделят със свои връстници това, което те вече имат като знания и умения. От наша, от учителска гледна точка, е важно един проект да има мултиплициращ ефект, да не остане затворен само в рамките на училището, а да стигне до повече хора, които да усетят ползите от реализирането на тази идея”, каза директорът Нели Борчева.

Десетокласниците решават да споделят знанията си с ученици от училища в малки населени места и така се насочват към село Баница, обясни Йоана Шумаклийска.

“С моите съученици след като получихме информация за  конкурса, решихме знанието, което сме добили да не остава само за нас, а да го предадем на хора и деца, които имат нужда от това, на които ще е полезно и занапред в живота.”

Методът, по който преподават в Баница, е обучение на ученици от техни връстници, разказва Александра Димитрова.

“Движехме се по определен план, по определени теми, една от тях беше сами да съставяме бюджет. Другата беше “Не е достатъчно да чукнеш на дърво”, за да покажем, че не е достатъчно само да се надяваме за да  се получи всичко по най-добрия начин, а трябва да се работи за това. “Спестяване” беше следващата ни тема, която е наистина важна, защото не всички осъзнават как парите изчезват без дори да разберем.”

“Не искахме това, което учим да остане само за нас. Искахме да го раздадем на другите, за да покажем нещо, което е необходимо в живата, за да научим децата, които не са в иновативно училище, да управляват совите пари, ” обясни Неда Борисова.

Подкрепата която получават от участието си в конкурса, за да осъществят идеята си, е хиляда лева, но истинската награда са приятелствата, които създават, казаха учениците.