Актуално Млад благотворител – новини 2024

Ученици от Варна днес със събитие за „Повишаване на осведомеността и разбирането за потребностите на учениците със СОП в училищната общност“

Още една крачка по-близо до целите си са учениците от Варна, които осъществяват проект “Различни, но заедно – обединени в спорта”
Целите, които те си поставиха още когато бяха отличени сред подкрепените проекти в Национален конкурс “Млад Благотворител” са:
“Повишаване на осведомеността и разбирането за потребностите на учениците със СОП в училищната общност. Създаване на усещане за принос на учениците със специални образователни потребности чрез включването им в спортни събития и активности. Подобряване на психичното и физическото благополучие на учениците чрез участието им в спортни занимания. Формиране на емпатична образователна среда: Създаване на образователна среда, която насърчава взаимопомощ, разбирателство и сътрудничество между учениците от различни среди и способности, с цел изграждане на емпатия и взаимно уважение. Редовно организиране на спортни занимания и дейности за учениците със специални потребности като целта е да се установи традиция за включването им в училищния живот и създаването на траен и вдъхновяващ ефект в общността.”

Инициативата е част Национален конкурс „Млад Благотворител”, който се реализира от фондация “Благотворител” в партньорство и с подкрепата на Евроинс Иншурънс Груп.