Актуално Програми публикации

Успешно партньорство в каузи със „ЗД Евроинс” АД

Desi m

За втора поредна година „ЗД Евроинс” АД подкрепя каузи свързани с развитие на потенциала на учениците в България. Успешното партньорство с фондация Благотворител тази година се развива в две направления.
Конкурс „Млад Благотворител“ е насочен към всички младите хора от 7. – 12. клас, като целта е да ги вдъхнови и научи да влагат сърце, време и умения в създаване на благотворителни проекти и да подкрепи реализацията на 5 избрани проекта, най-успешно справилите се ученици в тази задача.

Втората кауза, която „ЗД Евроинс” АД подкрепя през 2021 година е стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за отлични ученици, лишени от родителски грижи. Конкурсен е принципът, на който се откриват умните и талантливи ученици, които имат нужда от стипендия и отговарят на всички условия. Освен стипендията, учениците получават подкрепа с разговори и насоки при трудни решения, които им предстои да вземат. Това е работеща програма за ученици без родители, в последните класове от образованието си и за всички 16 години, в които фондация Благотворител помага в тази насока, много от младежите са взели в ръце бъдещето си и вече са успешни хора с добре избран кариерен път.

Следва интервю с Десислава Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации” на „ЗД Евроинс” АД. Тя посвети много внимание на конкурса Млад Благотворител 2020, тъй като беше член на журито в конкурса. Тази година отново сме я поканили да участва в избора на проектите с най-голям потенциал. 

– Разкажете за участието си като партньор в „Млад Благотворител“ 2020. Какво Ви впечатли в учениците и техните проекти? Като журиращ? Като наблюдател на реализиращите се проекти?

През 2020г за първи път взех участие в журито на конкурса. За мен бе изключително любопитно да се запозная с проектите на ученици от цялата страна. Всеки един проект се отличаваше със своята уникалност и идентичност. Бях изключително впечатлена от идеите, описанието на проектите, изготвените бюджет и план за реализация в по-голям процент от проектите. В тези проекти бе видимо участието на родители и учители, които са помогнали на децата да опишат подробно и представят мотивирано своите идеи, и съответната им реализация.
Приятно бях изненадана от онлайн презентациите на първите десет проекта. По-голяма част от учениците бяха много уверени в представянето си. Презентираха своята част спокойно и в детайли без никакво притеснение, което е знак за една сериозна подготовка и планиране на представянето. Тук отново бе видима подкрепата от учители и родители.
Ние като компания също взехме участие в реализирането на един от проектите – Collect4life. Поставихме две кутии за събиране на стари мобилни телефони на територията на компанията.

– Вие журирахте в конкурса миналата година, изчетохте в детайли всички проекти, които получихме. Има ли повтарящи се слабости в проектите? Какво може да се подобри, в начина, по който представят учениците идеите си?

 Много ме впечатлиха няколко проекта, в които учениците показаха не само съпричастност към съответната кауза, но и предприемачески дух, като бяха описали детайлно програмата за изпълнение на проекта си стъпка по стъпка; със стратегия за комуникация на проекта чрез електронни медии, социални мрежи, радио и др.

Повечето идеи за проектите бяха много добри, но на някои от тях им липсваше цялостно планиране, изготвяне на програма за реализация и бюджет. В по-големите проекти, в които участваха повече ученици, определено бе видима помощта на родители и преподаватели /ментори с по- детайлно планиране и по-добро представяне. Затова тази година бих посъветвала участниците в конкурса да работят в по-големи екипи, да потърсят помощ от учители и родители, за да могат да изготвят своите проекти по-добре, да реализират идеите си по начин, който да ги удовлетворява и да бъдат в помощ на обществото.

– Защо избрахте тази година да подкрепите и втора кауза? С какво ви привлече? 

Нашата компания има традиции в сферата на благотворителността и една от главните ни цели е да подпомагаме децата и тяхното развитие, защото смятаме, че това е най-добрата инвестиция, която правим за бъдещето на нашето обществото. Това е причината да припознаем каузата „Постигам по-висок успех” и да помогнем на талантливи деца, които имат желание да учат и да продължат образованието си, но за съжаление са лишени от родителски грижи или имат здравословни проблеми. Тази кауза би трябвало да бъде кауза на цялото ни общество – да помагаме на децата на България да учат и получават добро образование.

– Съществува една нова тенденция в обществото ни, когато хората работят в определена компания да се вълнуват какви каузи подкрепя. Работодателят и служителя да се обвързват с в ценностната си нагласа! Вашите служители вълнуват ли се от каузите които подкрепяте, информирате ли ги? 

„ЗД Евроинс” АД вече 23 години оперира на българския застрахователен пазар. Ние сме четвъртата застрахователна компания по премиен приход на пазара. Инвестициите в устойчиво развитие са основен елемент в дейността на нашата компания. Екипът на компанията вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на нашето общество.
Ние сме пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща застрахователна компания подпомагаме проекти в някои от основните сфери на обществения живот като околна среда, спорт, образование и изкуството. Регулярно инвестираме средства и човешки ресурси, в лицето на нашите служители, в подкрепа на редица благотворителни и социални инициативи. Най-много средства отделяме за различни каузи свързани с образованието и развитието на децата, и най-вече за деца в неравностойно положение, тъй като те имат най-голяма нужда.
В нашата компания имаме традиция в края на всяка година служителите да изпращат предложения за интересни каузи, които да подкрепим през следващата година. Тези предложения се обсъжат от ръководството и се взема решение кои от тях да подкрепим. Така че, нашите служители активно участват в избора на благотворителни каузи, които да подкрепим.
„ЗД Евроинс” АД работи с редица неправителствени организации в България и се стреми да бъде техен дългосрочен партньор. За всички свои проекти в сферата на корпоративната социална отговорност, „ЗД Евроинс” АД е отличавана с редица национални награди.